Konopa siata (I)

Po vlne legislatívnych úprav nielen stredoeurópskeho kontextu je v súčasnosti azda najvýznamnejšou staronovou poľnou plodinou konopa siata Cannabis sativa L., kultúrna konopa severského typu, ktorá je spájaná aj s u nás…