Súčet transpirácie rastúcich krycích plodín a odparenia vody z krycej plodiny, čiže evapotranspirácie, je v suchých rokoch nižšia ako výpar z holej pôdy.

Šetrenie vody krycími plodinami

Veľká časť Nemecka bojuje už roky s veľmi nepravidelnými zrážkami. Niektorí poľnohospodári majú tendenciu spochybňovať užitočnosť pestovania krycích plodín na základe ich skúseností v suchom lete a na jeseň roku 2015. Udržujú tým teda vodu v pôde alebo ju premrhávajú?   Výhody krycích plodín sú nespochybniteľné: pomáhajú zvýšiť biologickú aktivitu v pôde a majú vplyv na zlepšenie…

Pestovanie facélie vratičolistej

Jednou z nových plodín starého kontinentu je Facélia vratičolistá Phacelia tanacetifolia Benth., jednoročná borákovitá rastlina severoamerického pôvodu. Facélia je osobitne cenená pre svoju vynikajúcu medonosnosť, má dlhú dobu kvitnutia a meduje aj pri nízkych teplotách. Za mlada (do kvitnutia) a za čerstva (zavädnutá horkne) je táto fytomasa  vhodná aj na skrmovanie alebo spásanie (nie na seno). Neskôr je…