Pestovanie arónie čiernoplodej

K celosvetovo novodobým a k osobitne cenným plodinám patrí arónia čiernoplodá Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott), bujná kríkovitá rastlina z čeľade ružovitých, s jemným dužinatým plodom. Jedlé tmavé plody arónie sa vyznačujú vysokým obsahom viacerých hodnotných, tzv. biologicky aktívnych, látok s priaznivými účinkami na zdravie človeka. Prvotne, vo väčšine okolitých krajín ako aj u nás, nadobudla arónia svoju perspektívu najmä v súvislosti…

Konverzia rastlinnej biomasy na energiu

Slovensko je spolu s Fínskom najlesnatejšia a zároveň najvidieckejšia krajina Európskej únie (EÚ), čo ju predurčuje a zaväzuje k hospodárnemu, ale aj progresívnemu využívaniu prírodného potenciálu krajiny. A to zvlášť v období, kedy k primárnej funkcii poľnohospodárstva, zabezpečeniu výživy ľudí, pribúda nová – využívanie poľnohospodárskych výstupov pre energetické účely. Táto funkcia poľnohospodárstva je integrovaná nielen…

Slovensko a liečivé rastliny

Stúpajúci záujem o liečivé rastliny súvisí s tradíciami, ako aj hlbokými vedomosťami našich predkov o účinkoch liečivých rastlín a aj jedinom dostupnom prostriedku na liečenie chorôb obyvateľstva. Slovensko má rozmanitý reliéf krajiny, množstvo vodných prameňov, vysokohorských lúk, močarísk, slnečných oblastí, úrodných pôd, tam všade môžeme nájsť veľkú diverzitu liečivých rastlín. Na využitie prírodného bohatstva a rozšírenie zberu a pestovanie…

Sejba medziplodín do porastu obilniny

V Nemecku sa uskutočnili zaujímavé štúdie, počas ktorých sa asi 10 dní pred zberom vysiala, do ešte stojatého porastu obilniny, zmes medziplodín. Ukázalo sa, že takéto siatie nevyžaduje veľa výdavkov a prináša množstvo výhod. Efekt medziplodín závisí od dátumu ich výsevu a správneho zakorenenia. Korene týchto rastlín prenikajú hlboko do pôdy a tak pozitívne prispievajú k…

Pestovanie pestreca mariánskeho

K najpestovanejším „staronovým“ plodinám v SR patrí pestrec mariánsky Silybum marianum (L.) Gaertn., statná nepríjemne pichľavá, bodliakom podobná a často splanievajúca rastlina, s mramorovanými listami z početnej čeľade astrovitých. Už od čias antiky poskytuje niekoľko vysokoúčinných fytofarmaceutík, zaužívaných najmä na ochranu a podporu regenerácie pečene.   Ide o mliečiacu liečivú rastlinu, z listov (droga Cardui mariae herba) a semien (droga Silybi…

Súčasný stav pestovania energetických rastlín na Slovensku

Integračné procesy v Európe priniesli v rámci jednotnej poľnohospodárskej politiky aj fenomén pôd dočasne, ale aj trvalo pre poľnohospodársku činnosť nepotrebných. Jedným z efektívnych riešení využitia takýchto lokalít sa ukazuje  pestovanie energetických plodín. Teda pestovať biomasu je možné na sekundárnych pôdach, to znamená na pôdach, ktoré sa môžu alternatívne využívať okrem výroby potravín aj na výrobu biomasy.  Energetický…

Pestovanie levandule

K osobitým a obdivuhodným starým kultúrnym plodinám, ktoré dokážu výnimočne nadchnúť a navodiť veľmi srdečný vzťah tak pestovateľov, ako aj užívateľov, patrí levanduľa. Pestovanie levandule na rôzne účely v okrasných záhradkách má síce určitú tradíciu aj u nás, no jej skutočný potenciál sa stále zdá byť skôr nedoceneným a nevyužitým. Levanduľa je využiteľná na rôzne účely a prakticky na každý…

Pohánka obyčajná

K znovu vyhľadávaným „extenzívnym“ obilninám patrí pohánka obyčajná Fagopyrum esculentum Moench. Obilninou je, pretože svojou nažkou poskytuje múku, vyhľadávanou sa stáva pre svoje cenné účinky na zdravie spotrebiteľa a „extenzívnou“, pretože na skutočne extenzívne podmienky reaguje citlivo. Ide o mnohorakým spôsobom využiteľnú potravinu, krmivo, krmovinu, ale tiež liečivú a medonosnú plodinu. Všetkého veľa ale škodí, čo pri pohánke…

Súčet transpirácie rastúcich krycích plodín a odparenia vody z krycej plodiny, čiže evapotranspirácie, je v suchých rokoch nižšia ako výpar z holej pôdy.

Šetrenie vody krycími plodinami

Veľká časť Nemecka bojuje už roky s veľmi nepravidelnými zrážkami. Niektorí poľnohospodári majú tendenciu spochybňovať užitočnosť pestovania krycích plodín na základe ich skúseností v suchom lete a na jeseň roku 2015. Udržujú tým teda vodu v pôde alebo ju premrhávajú?   Výhody krycích plodín sú nespochybniteľné: pomáhajú zvýšiť biologickú aktivitu v pôde a majú vplyv na zlepšenie…

Pestovanie facélie vratičolistej

Jednou z nových plodín starého kontinentu je Facélia vratičolistá Phacelia tanacetifolia Benth., jednoročná borákovitá rastlina severoamerického pôvodu. Facélia je osobitne cenená pre svoju vynikajúcu medonosnosť, má dlhú dobu kvitnutia a meduje aj pri nízkych teplotách. Za mlada (do kvitnutia) a za čerstva (zavädnutá horkne) je táto fytomasa  vhodná aj na skrmovanie alebo spásanie (nie na seno). Neskôr je…