Konverzia rastlinnej biomasy na energiu

Slovensko je spolu s Fínskom najlesnatejšia a zároveň najvidieckejšia krajina Európskej únie (EÚ), čo ju predurčuje a zaväzuje k hospodárnemu, ale aj progresívnemu využívaniu prírodného potenciálu krajiny. A to zvlášť v období, kedy k primárnej funkcii poľnohospodárstva, zabezpečeniu výživy ľudí, pribúda nová – využívanie poľnohospodárskych výstupov pre energetické účely. Táto funkcia poľnohospodárstva je integrovaná nielen…