Pestovanie arónie čiernoplodej

K celosvetovo novodobým a k osobitne cenným plodinám patrí arónia čiernoplodá Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott), bujná kríkovitá rastlina z čeľade ružovitých, s jemným dužinatým plodom. Jedlé tmavé plody arónie sa vyznačujú vysokým obsahom viacerých hodnotných, tzv. biologicky aktívnych, látok s priaznivými účinkami na zdravie človeka. Prvotne, vo väčšine okolitých krajín ako aj u nás, nadobudla arónia svoju perspektívu najmä v súvislosti…

Odolnosť odrôd pšenice ozimnej voči múčnatke trávovej

Rastliny majú vyvinutých niekoľko obranných stratégií na boj proti kolonizácii patogénmi. Prirodzená ochrana rastlín pred patogénmi je založená na rôznych mechanických a chemických bariérach, ktoré sú v rastline vytvorené ešte pred samotným vznikom infekcie. Odolnosť voči chorobám je teda založená na schopnosti rastliny zastaviť, alebo spomaliť aktivitu patogéna, ktorý môže mať mnoho foriem. Súčasné metódy…

EÚ podporuje vývoj viacročného jačmeňa

Výskumní pracovníci z Heinrich Heine University Düsseldorf získali jeden z renomovaných Consolidator Grants od Európskej rady pre výskum (ERC). V nasledujúcich piatich rokoch ho použijú na výskum vývoja trvalých odrôd obilnín. Tento prístup k udržateľnejšej výrobe potravín financuje ERC dvoma miliónmi eur. Príprava pôdy, sejba, zber – táto základná poľnohospodárska prax sa od úsvitu poľnohospodárstva nezmenila. Veľkým…

Priemerné úrody jesenných plodín sú výzvou pre štát a poľnohospodárov

Výkyvy počasia už minimálne piaty rok po sebe negatívne vplývajú na kvalitu a množstvo poľnohospodárskych plodín. Ani rok 2020 nebol výnimkou. Extrémne suchá, prívalové dažde, prízemné jarné mrazy či prerušovaná žatva sa už stali normou. Právom tak môžeme povedať, že atypické roky na počasie a jeho vplyv na úrodu sa už stali typickými, bežne sa opakujúcimi rokmi.…

Zinok, kľúčový prvok vo výžive kukurice siatej

Z hľadiska výživy kukurice siatej mikroelementmi je známe, že kukurica veľmi dobre reaguje na hnojenie meďou a zinkom. Dobre na hnojenie bórom, molybdénom, mangánom a železom. Hnojenie inými mikroelementmi je málo efektívne. Veľkosť aplikačnej dávky závisí od zásoby daného prvku v pôde, jeho potreby na jednotku úrody a výšky plánovanej úrody. Aplikácia väčších dávok pevných…

Prehľad podpôr poskytnutých PPA v roku 2020

Administrovanie podpôr Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) v roku 2020 bolo ovplyvňované viacerými rizikovými faktormi, najmä pandemickou situáciou, udelením skúšobnej lehoty na akreditáciu a viacerými personálnymi zmenami vo vedení organizácie. Napriek všetkým týmto okolnostiam si organizácia splnila svoje úlohy v roku 2020 v plnom rozsahu. V roku 2020 (k 14.decembru 2020) vyplatila PPA poľnohospodárom na všetkých podporách celkovo 674 598 154,52 EUR,…

Na Slovensku zaistili od roku 2018 vyše 5 tisíc litrov ilegálnych prípravkov na ochranu rastlín

Kriminálny úrad Finančnej správy (KÚFS) za odbornej podpory Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a v súčinnosti fytoinšpektorov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ÚKSÚP) odhalili spolu od roku 2018 a vyšetrovali niekoľko prípadov týkajúcich sa nezákonného dovozu prípravkov na ochranu rastlín. Agrorezort varuje pred kúpou takýchto výrobkov a radí, čo robiť pri podozrivých ponukách na trhu.…

Ekologické pestovanie sóje v Srbsku

Význam sóje fazuľovej (Glycine max. (L.) Mer.) spočíva hlavne v mimoriadne priaznivom chemickom zložení semien. Semeno obsahuje okolo 40 % bielkovín a 20 % oleja výbornej kvality. Sójové semená majú vysokú výživovú hodnotu a zohrávajú dôležité miesto v racionálnej výžive ľudí. Sója fazuľová môže byť relatívne ľahko pestovaná v ekologickom systéme hospodárenia z dôvodu mnohých…

Výskyt mykotoxínov v pšenici

Deoxynivalenol (DON) patrí k najrozšírenejším mykotoxínom na svete. Jeho výskyt v zrne je spojený s napadnutím fuzariózami.  V pšenici však boli detekované aj ďalšie mykotoxíny a sekundárne metabolity produkované hubami z rodu fusarium. Trojročné poľné pokusy, ktorých cieľom bolo zistiť výskyt mykotoxínov v zrne pšenice pri rôznych pestovateľských technológiách boli realizované na severe Talianska. Boli porovnávané 4 rôzne spôsoby pestovania s rôznou…

Mak – pestovanie, ochrana a odrody

Pri pestovaní maku je základom veľkovýrobnej produkcie vytvorenie porastu s optimálnymi parametrami. To vyžaduje včasnú sejbu, hustotu 70 až 100 rastlín na 1 m2, dobré ošetrenie proti burinám, škodcom a chorobám a zabezpečenie dostatočnej výživy na dosiahnutie kvalitnej a vysokej úrody.   Veľmi dôležitým faktorom je odroda so svojimi morfologickými a fyziologickými vlastnosťami, jej kvantitatívna a  kvalitatívna schopnosť tvorby úrody,…