Priemerné úrody jesenných plodín sú výzvou pre štát a poľnohospodárov

Výkyvy počasia už minimálne piaty rok po sebe negatívne vplývajú na kvalitu a množstvo poľnohospodárskych plodín. Ani rok 2020 nebol výnimkou. Extrémne suchá, prívalové dažde, prízemné jarné mrazy či prerušovaná žatva sa už stali normou. Právom tak môžeme povedať, že atypické roky na počasie a jeho vplyv na úrodu sa už stali typickými, bežne sa opakujúcimi rokmi.…

Zinok, kľúčový prvok vo výžive kukurice siatej

Z hľadiska výživy kukurice siatej mikroelementmi je známe, že kukurica veľmi dobre reaguje na hnojenie meďou a zinkom. Dobre na hnojenie bórom, molybdénom, mangánom a železom. Hnojenie inými mikroelementmi je málo efektívne. Veľkosť aplikačnej dávky závisí od zásoby daného prvku v pôde, jeho potreby na jednotku úrody a výšky plánovanej úrody. Aplikácia väčších dávok pevných…