NAJ NAŠE POLE

Vyplňte prosím tento dotazník a pomôžte nám zostaviť tabuľky najlepších dosiahnutých hektárových úrod za rok 2018.

Výsledky budú uverejnené v publikácii NAJ NAŠE POLE – SLOVENSKÝ CHOV, ktorú dostanú všetci predplatitelia časopisu Naše pole.

Najlepších, tak ako každý rok, pozveme na slávnostné vyhlásenie výsledkov a odmeníme hodnotnými cenami.