Repa cukrová v roku 2021

V európskom priestore je pestovanie repy významným odvetvím, cukor vyrobený z repy je významnou komoditou spotreby obyvateľstva, priemyselnou surovinou vrátane využitia vo farmaceutickom priemysle. Na Slovensku je v súčasnosti dostatok pestovateľských aj spracovateľských…