Využitie bezpilotných systémov v praxi

V súčasnej dobe práca a podnikanie na poliach čelia veľmi rýchlym zmenám a inováciám. Inovatívne technológie napomáhajú farmárom zabezpečiť ekonomiku a konkurencieschopnosť výroby, ochranu životného prostredia a prispievajú k produkcii zdravých potravín. Inovatívne technológie, zastrešované pojmom „presné poľnohospodárstvo“, sú pre farmárov dostupné na rôznych úrovniach už niekoľko desaťročí. Využívanie technológií presného poľnohospodárstva znamená najmä získavanie veľkého množstva informácií o pôde a poraste,…

VLČAN: S pomocou informácií od poľnohospodárov im zjednodušíme čerpanie eurofondov

Transparentnejšie a efektívnejšie nakladanie s verejnými zdrojmi pri nákupe poľnohospodárskej techniky a investíciách do poľnohospodárskych stavieb a zároveň zjednodušenie a zrýchlenie čerpania eurofondov pre poľnohospodárov.  S týmto zámerom dnes Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) predstavilo dotazník, pomocou ktorého a najmä vďaka spolupráci samotných poľnohospodárov dokáže agrorezort lepšie nastaviť najbližšie  eurofondové výzvy.…

Odborná polemika na tému: O neznášanlivosti na lepkové bielkoviny

V rámci série Odbornej polemiky v čas. Naše pole bol 2. augusta 2021 zverejnený materiál na tému “Fenomén neznášanlivosti na lepkové bielkoviny“. V nadväznosti na zverejnené poznatky pokladám za potrebné zaujať stanovisko na medializované v TA3 neprimerané názory o tom, že pšenica špaldová je vhodná pre bezlepkovú diétu. Ide o výsostne nesprávne a zavádzajúce informácie, ktoré nie sú podložené exaktne…

Nastavenie Ekoschém o 5 minút 12

Problémy, ktoré sme si v krajine spôsobili intenzívnou poľnohospodárskou výrobou, musíme začať sanovať. Je to celospoločenská objednávka, je pochopiteľné, že týmito „krajinolekármi“ sa majú stať poľnohospodári, správcovia krajiny, podnikateľské subjekty.  Začiatkom budúceho roka má z ministerstva do Bruselu smerovať náš Strategický plán SPP 2023-2027. O tom, že v rámci podmienok Ekoschém je alokovaná značná časť (25 %) prostriedkov…

Zabráňte hnilobe zemiakov v skladoch

Bežné choroby zemiakov spôsobujú pestovateľom problémy nielen na poli, ale aj pri skladovaní zemiakov. Výber prípravkov, ktoré by skladovým chorobám zabránili je veľmi obmedzený, tak zostáva len prevencia a dezinfekcia skladových priestorov. Vo fáze pestovania napáda hľuzy najrozšírenejšia hubová choroba zemiakov pleseň zemiaková (Fytophtora infestans). Šíri sa pri vlhkosti vzduchu 80 %, pri teplotách 12 – 23 °C, ak…

Hustosiate jarné obilniny – ako ďalej

Potravinová bezpečnosť v dôsledku zmeny klímy závisí od úrodnosti kľúčových základných plodín a ich odrôd adaptovaných na klimatickú variabilitu. Takýmito plodinami sú  bez pochýb hustosiate obilniny. Klimatická variabilita a extrémy sú zodpovedné za jednu tretinu globálnej premenlivosti úrod plodín.   Klimatická variabilita vysvetľuje 31 – 51 % variability úrod pšenice v západnej Európe, 23 – 66…

Odborná polemika na tému: Fotosyntéza – multifunkčný bioenergetický a metabolický systém

Fotosyntéza predstavuje multifunkčný vzájomne integrovaný proces, ktorý je reprezentovaný viacerými dominantnými reakčnými stupňami (fázami), ktoré zjednodušene môžeme zhrnúť do štyroch reakčných modulov: a/ Biofyzikálna premena svetelnej energie (gama kvánt svetla) na chemickú energiu vo forme toku elektrónov (e–), protónov (H+) a finálnych energetických produktov: NADPH+H a ATP nevyhnutných na realizáciu asimilácie CO2, tvorbu primárnych fotosyntetických produktov a ich premenu…

Široké portfólio hybridov kukuríc od KWS

Spoločnosť KWS Semena, s.r.o. odštartovala svoje kukuričné dni poľa druhý septembrový týždeň. Jeden z nich sa konal už tradične aj na pozemkoch PD Kozárovce (okr. LV), kde bolo na ukážku vysiatych 14 hybridov od FAO 330 po 520, z toho 3 boli predstavené po prvýkrát. Do zrnového sortimentu pribudli KWS Almanzo (FAO 390) a Correcto (FAO 460), radiace sa…

Odpočet činnosti PPA pod vedením generálneho riaditeľa Jozefa Kissa a akreditačný proces

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pod vedením generálneho riaditeľa Jozefa Kissa  prijala opatrenia, ktoré majú zaručiť obnovenie akreditácie pre agentúru k 15. októbru 2021. Obnovenie akreditácie predpokladá splnenie 72 opatrení, pre ktoré má PPA akreditáciu podmienečne pozastavenú. Rozhodlo o tom 14. októbra 2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). Jozef Kiss, generálny riaditeľ PPA: „V čase môjho…

Proti hrabošom ošetrujte čo najskôr!

Aj keď sa zdá, že tento rok početnosť hraboša klesla, nepodceňujte tohto škodcu teraz – po zbere obilnín a repky, ale zasiahnite proti nemu čo najskôr, nedovoľte, aby sa rozmnožil do takej miery, že nebudete zvládať vkladanie návnad do nor. Znovu zdôrazňujem prirodzenú biologickú ochranu, ktorú zabezpečujú dravce. Vidieť ich teraz vo veľkom množstve sedieť na prázdnych parcelách, kde…