Proti hrabošom ošetrujte čo najskôr!

Aj keď sa zdá, že tento rok početnosť hraboša klesla, nepodceňujte tohto škodcu teraz – po zbere obilnín a repky, ale zasiahnite proti nemu čo najskôr, nedovoľte, aby sa rozmnožil do takej miery, že nebudete zvládať vkladanie návnad do nor. Znovu zdôrazňujem prirodzenú biologickú ochranu, ktorú zabezpečujú dravce. Vidieť ich teraz vo veľkom množstve sedieť na prázdnych parcelách, kde…

Problém ekologického hospodárenia sa dá koncentrovať do vzťahu úroda a kvalita verzus dusík.

Morenie osiva ozimných obilnín

Predpokladám, že osivo ozimných obilnín je už namorené a pripravené na sejbu. Výber moridiel proti bežným chorobám obilnín, ktoré sa prenášajú pôdou alebo osivom je naozaj dostačujúci a záleží od chorôb, ktoré v danej oblasti prevažujú. Prašná sneť pšeničná (Ustilago tritici) je v poraste jasne viditeľná už pred klasením žltohnedým sfarbením zástavového listu, ale najviditeľnejšia je hneď po vyklasení. Choré rastliny…