Využitie bezpilotných systémov v praxi

V súčasnej dobe práca a podnikanie na poliach čelia veľmi rýchlym zmenám a inováciám. Inovatívne technológie napomáhajú farmárom zabezpečiť ekonomiku a konkurencieschopnosť výroby, ochranu životného prostredia a prispievajú k produkcii zdravých potravín. Inovatívne technológie, zastrešované pojmom „presné poľnohospodárstvo“, sú pre farmárov dostupné na rôznych úrovniach už niekoľko desaťročí. Využívanie technológií presného poľnohospodárstva znamená najmä získavanie veľkého množstva informácií o pôde a poraste,…