Humínové látky

Schopnosť humusových látok zlepšiť rast podzemných, ako aj nadzemných častí rastlín je už vyše storočie preukazovaná mnohými štúdiami, vykonávanými v rozdielnych podmienkach a na každom z obývaných kontinentov. Prednostne ide o látky…