V Poľsku budú viacročné, kvetinové biopásy podporované sumou 910 eur na hektár

Témou konferencie „Biodiverzita, jej význam v poľnohospodárstve“ organizovanej Kujawsko-pomorským poľnohospodárskym poradenským centrom bolo oboznámiť účastníkov s problematikou schémy plánovanej v rámci druhého piliera novej SPP, týkajúcej sa vytvorenia dlhodobých kvetinových pásov na ornej pôde.  Podľa definície bude schéma „Viacročné kvetinové pásy“ spočívať v zakladaní a udržiavaní viacročných kvetinových pásov. Cieľom takýchto aktivít je obohatiť biodiverzitu a…