Neefektívnosť v hnojení a emisie dusíka v poľnohospodárskom sektore vyriešia len inovácie

Intenzifikácia poľnohospodárstva má za následok extrémne nízku globálnu účinnosť využívania dusíka. Táto neefektívnosť predstavuje vážnu hrozbu pre kvalitu životného prostredia, pretože do vody a vzduchu sa stráca veľké množstvo živín. Takmer 11 percent celosvetových emisií skleníkových plynov pochádza z poľnohospodárstva. Zvlášť znepokojujúce sú emisie oxidu dusného v dôsledku nadmerného hnojenia pôdy. Ten pritom vykazuje tristokrát…

Klame Európska únia Zelenou dohodou samu seba?

Európska Zelená dohoda je plánom na zabezpečenie udržateľnosti hospodárstva EÚ. To sa má dosiahnuť tak, že výzvy v oblasti klímy a životného prostredia sa premenia na príležitosti. Cieľom je v roku 2050 dosiahnuť nulové emisie skleníkových plynov, oddeliť hospodársky rast od využívania zdrojov a obnoviť biodiverzitu. Poľnohospodárstva sa dotýka najmä opatrenie „Z farmy na stôl“,…

Redistributívnu platbu sme zaviedli, čo ďalej?

Vracať sa k implementácii redistributívnej platby, obzvlášť po tom, čo táto téma rozvírila agrárne vody a bola značne medializovaná, nie je cieľom tohto článku. Zobrať 11 miliónov eur z druhého piliera a roztrúsiť ich v 50-eurovkách na plochu, nie je podľa môjho názoru šťastné riešenie, efekt tohto opatrenia na rast produkcie bude minimálny, skôr žiadny. Pozitívom, o ktorom sa až…

Repka za to nemôže

Je až prekvapivé, akú vlnu nevôle dokážu spôsobiť žlté lány repky olejky. Človek si kladie otázku, čo by bolo témou dňa, ak by sa nový minister do svojho kresla usadil nie na jar, ale napríklad v lete alebo na jeseň. Možno by sa viac riešilo sucho, ktoré bude mať v tejto sezóne veľmi negatívny vplyv na výsledok…

Zachránia nás mikroorganizmy?

Európski pestovatelia sú v súčasnosti konfrontovaní s ďalšou vlnou zákazu používania viacerých pesticídnych účinných látok. Najviac sa to v blízkej dobe odrazí na použiteľnom spektre insekticídov. Veľa otáznikov je aj v oblasti fungicídov, kde sa spoliehame na relatívne malú skupinu látok, ktorých éra sa pomaly, ale isto končí. Otázka glyfosátu nie je dnes o tom,…