Odborná polemika na tému: Zdroje mikroelementov a potreby rastlín

Mikroelementy v rastlinách tvoria súčasť enzymatických systémov, kde sa podieľajú na metabolickej a biosyntetickej činnosti rastlinných orgánov. Preto sú mikroelementy pre rastliny nenahraditeľné (esenciálne). Ich činnosť je porovnávaná s činnosťou vitamínov u živočíchov.  Čiastočne analogickú úlohu plnia aj makroprvky Mg, Ca a čiastočne draslík. Rozdiely sú v tom, že mikroelementy sú potrebné v 100 až 10 000 násobne menšom množstve ako makroprvky. Pri…