Jozef Kiss: „nulová tolerancia korupcie je moja priorita“

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala opatrenia, ktoré garantujú nulovú toleranciu korupcie. V súčasnosti je v agentúre štandardom transparentný proces spracovávania žiadostí, krížové kontroly a overovanie údajov, ktoré majú zabrániť korupcii v akejkoľvek forme (priamej či nepriamej) vrátane úplatkárstva či vydierania, alebo nežiadúceho angažovania sa zamestnanca PPA v procese spracovania žiadostí.  Kontrolné mechanizmy a nástroje boja proti korupcii a protispoločenskej činnosti sú nastavené…

Odborná polemika na tému: Mikroelementy v pôde a v rastline

Koncentrácia mikroelementov v pôde a v rastline je daná ich obsahom v pôde a intenzitou hnojenia mikroživinami. Na Slovensku najväčší rozsah plôch orných pôd, vyznačujúcich sa deficitom, pripadá na bór (46,19 %), molybdén (46,26 %) a zinok (34,48 %). V prípade medi iba 12,07 % a mangánu 8,43 % plôch vykazuje deficit. Prístupnosť mikroelementov z pôdnych zdrojov je závislá od pH, pôdnej organickej hmoty,…