Morenie osiva repky ozimnej

Ešte nám všade neskončil zber repky a už chystáme osivo na novú úrodu. Základnou ochranou proti chorobám a škodcom vzchádzajúcej repky je morenie osiva. Výber prípravkov na morenie osiva repky ozimnej je veľmi obmedzený. Autorizované je iba jedno moridlo proti živočíšnym škodcom a jedno moridlo proti chorobám repky prenosnými osivom a pôdou. Insekticídne moridlo LUMIPOSA vo forme stabilnej suspenzie určené na…