Príprava slnečnice na zber

Zber slnečnice je sťažený jej vzrastom. Desikácia slnečnice už nie je povolená, účinná látka diquat je zakázaná. Zostalo iba lepenie dozretých úborov slnečnice a na vyschnutie porastov je možné len použitie glyfosátov, ktoré sú vlastne určené na likvidáciu prerastených burín v porastoch slnečnice. Adjuvanty vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL) určené na obmedzenie predzberových a zberových…