Ochrana slnečnice

Slnečnica tvorí súkvetia, ešte sú uzavreté, ale už obsypané voškou slamihovou. Choroby sa zatiaľ neprejavujú, ale pri teplote a vlhku treba porasty v lokalitách, kde býva pravidelný výskyt, chrániť. Pristupujte k ochrane slnečnice zodpovedne a ošetrujte insekticídmi pred jej rozkvitnutím, aby ste ochránili včely! V máji a teraz preletela na sekundárnych hostiteľov voška slamihová (Brachycaudus helichrysi). Jej nálet podporuje teplé a suché počasie. V chladných rokoch…

Ochrana klasu obilnín

Posledný termín ošetrenia obilnín T3 je zameraný konkrétne na ochranu klasov a trvá celé kvitnutie obilnín a chráni listy a klasy najmä pred hrdzami a fuzariózami. Mnohé účinné látky sú už zakázané, ďalšie pribudli. Hrdza plevová Puccinia striiformis je jednobytná hrdza. Prezimuje mycélium na výmrve alebo na oziminách, šíri sa v ohniskách, už aj na jeseň. Napáda najmä pšenicu, jačmeň, ovos…