Prítomnosť a budúcnosť biopalív prvej generácie aj z aspektu repky olejky

Fosílne energetické zdroje Zeme sú obmedzené, preto musí ľudstvo zaistiť, ako ich nahradiť z obnoviteľných zdrojov.  Stenčujúce sa zásoby ropy (za predpokladu súčasného objemu ťažby vystačia známe zásoby ropy na ďalších 43 rokov) a významná úroveň znečistenia životného prostredia podnecuje výskumných pracovníkov a odborníkov k hľadaniu nových riešení. Jedným zo sektorov, ktorý významne prispieva k znečisteniu životného…