Vodné zdroje pre poľnohospodárstvo – kríza alebo prebytok?

V súčasnosti sa rodia nové dlhodobé výhľadové plány pre všetky odvetvia hospodárstva. Vychádzajú predovšetkým z finančných možností štátu a priorít pre financovanie.  Žiaľ, poľnohospodárstvo ako aj v predchádzajúcich desaťročiach nie je top oblasťou a financovanie bude pravdepodobne nedostatočné na vyriešenie nahromadených problémov. Okrem finančných zdrojov je poľnohospodárstvo závislé od zdrojov ľudských alebo podmienok rozvoja vidieka.  Významné sú predovšetkým pôdne a klimatické…

Škodcovia strukovín

Ošetrenie proti škodcom strukovín je takmer nevyhnutnosťou, najmä proti zrniarke hrachovej, voškám a strapkám. V máji vyliezajú z pôdy dospelce strapky hrachovej. Je to drobný čiarkovitý hmyz veľkosti 1,4 – 1,8 mm s obrvenými krídlami. Má jednu generáciu do roka. Škodí na hrachu, fazuli, bôbe, šošovici, sóji a ďalších druhoch z čeľade vikovitých. Vyhovujú jej suché lokality. Vlhké daždivé počasie môže…

Kohútiky a vošky na obilninách

Tento rok sa kohútikom v obilninách darí, vyhovuje im teplé a suché počasie. Rovnako sa darí voškám. Problémom je ošetrovanie proti kohútikom, lebo sú autorizované len pyretroidy a tie nie je vhodné striekať pri teplotách nad 25 °C. Prípravky na báze alpha-cypermethrinu je treba spotrebovať do 7. 12. 2022, zeta-cypermethrin len do 1. 6. 2022, beta-cyfluthrin je už…

Európska komisia očakáva nárast plochy slnečnice v EÚ

Európska komisia očakáva výrazný nárast plochy pre zber v roku 2022. Mohlo by sa dosiahnuť nové maximum. Rozhodujúcim faktorom je očakávané rozšírenie pestovania v najvýznamnejších producentských krajinách EÚ, uvádza Únia na podporu olejnatých a bielkovinových rastlín (UFOP). Podľa prognózy komisie EÚ bude plocha slnečnice v EÚ na zber v roku 2022 približne 4,7 milióna hektárov,…

Škodcovia a choroby maku

Najnebezpečnejší škodca na maku zostáva dlhodobo krytonos makovicový.  Mak siaty má puky, ktoré sú ešte zohnuté k zemi, hovoríme že háčkuje, je to  čas na zásah proti imágam, ktoré najskôr žerú na stonkách a listoch. Ošetrujte najneskôr pred kvitnutím do objavenia prvého kvetu. Základy makovíc sú síce ešte ukryté v puku a obalené kvetnými lupienkami, ale krytonos makovicový…

Choroby strukovín

Teplo a vlhko môžu spôsobiť šírenie chorôb. Preventívnym opatrením proti chorobám je používanie zdravého osiva odolných odrôd, striedanie plodín, zaorávanie pozberových zvyškov, vyvážené hnojenie a proti šíreniu bakterióz sa neodporúčajú kultivačné práce vo vlhkom počasí. Odporúčam používať biologické prípravky na ochranu rastlín, ktoré zmierňujú dopad na životné prostredie.   Antraknóza môže napadnúť fazuľu, hrach, šošovicu alebo lupinu. Napáda všetky…

Veľká Británia uvoľňuje pravidlá genetického inžinierstva

S novým zákonom „Genetic Technology (Precision Breeding) Bill“ chce Anglicko uľahčiť výskum, aplikáciu a marketing procesov a produktov genetického inžinierstva. Veľká Británia pracuje na zákone, ktorý by mal urýchliť schvaľovanie produktov vyrobených genetickým inžinierstvom. Poľné testy s takýmito rastlinami by už mali byť jednoduchšie, uvádza Informačná služba pre genetické inžinierstvo . Nové pravidlá by sa…

Integrovaná produkcia – „zlatá cesta“

Agroekosystémy patria medzi vysoko produkčné systémy, v ktorých je produkcia potravín, krmovín a rôznych priemyselných plodín zabezpečovaná vysokými vstupmi dodatkovej energie. Sú oveľa menej stabilné a z hľadiska biodiverzity menej významné ako ostatné ekosystémy poľnohospodárskej krajiny. Aby sme mohli presnejšie charakterizovať a porovnávať poľnohospodárske systémy a ich budúci vývoj z hľadiska ich udržateľnosti, boli zatriedené do základných typov poľnohospodárskych…

Skočky na repe

Na morenie osiva cukrovej repy proti pôdnym škodcom je autorizované moridlo obsahujúce účinnú látku – syntetický pyrethroid tefluthrin. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Moridlo je autorizované proti drôtovcom a atomárii repovej, ale jeho účinok trvá v počiatočných rastových fázach repy aj proti skočkám. Skočka repová (Chaetocnema tibialis) je kovovo tmavozelený chrobáčik veľkosti 1,5 – 3 mm. Prezimujú dospelé…

Prítomnosť a budúcnosť biopalív prvej generácie aj z aspektu repky olejky

Fosílne energetické zdroje Zeme sú obmedzené, preto musí ľudstvo zaistiť, ako ich nahradiť z obnoviteľných zdrojov.  Stenčujúce sa zásoby ropy (za predpokladu súčasného objemu ťažby vystačia známe zásoby ropy na ďalších 43 rokov) a významná úroveň znečistenia životného prostredia podnecuje výskumných pracovníkov a odborníkov k hľadaniu nových riešení. Jedným zo sektorov, ktorý významne prispieva k znečisteniu životného…