Zakladanie porastov bôbu

Zberová plocha strukovín za ostatné roky vykazuje mierne rastúci trend, ktorý je prítomný rovnako v segmente kŕmnych aj jedlých strukovín. Táto informácia je pozitívna, pretože strukoviny všeobecne v rámci aktuálnych osevných postupov…

Škodcovia strukovín

Ošetrenie proti škodcom strukovín je takmer nevyhnutnosťou, najmä proti zrniarke hrachovej, voškám a strapkám. V máji vyliezajú z pôdy dospelce strapky hrachovej. Je to drobný čiarkovitý hmyz veľkosti 1,4 – 1,8 mm s obrvenými…

Choroby strukovín

Teplo a vlhko môžu spôsobiť šírenie chorôb. Preventívnym opatrením proti chorobám je používanie zdravého osiva odolných odrôd, striedanie plodín, zaorávanie pozberových zvyškov, vyvážené hnojenie a proti šíreniu bakterióz sa neodporúčajú kultivačné práce vo…

Morenie osiva strukovín

Použitie prípravkov na morenie osiva strukovín proti chorobám vzchádzajúcich rastlín je veľmi obmedzené a prednostne zamerané na použitie mikrobiálneho prípravku Polyversum s obsahom mikroskopickej huby Pythium oligandrum Drechsler, ktorá parazituje na fytopatogénnych hubách z…