Nové odrody maku siateho ozimného

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP), odbor odrodového skúšobníctva, schválil na odrodovej komisii vo februári 2024 registráciu nových odrôd maku siateho ozimného (Papaver somniferum L.) KSZF Mustang, SO…