Pôdohospodárstvo by malo byť súčasťou kritickej infraštruktúry

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora víta návrh skupiny poslancov Národnej rady SR, ktorí chcú zmenou legislatívy zaradiť medzi sektory kritickej infraštruktúry aj pôdohospodárstvo. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora /SPPK/ túto zmenu plne podporuje, pretože v prípade pôdohospodárstva ide o profesie, bez ktorých nie je možné zabezpečiť chod štátu, obzvlášť v kritických situáciách. „Plynulá výroba potravín z domácich zdrojov a jej cielená…

Alternatívna ochrana rastlín

Švajčiarske výskumné stredisko Agroscope pracuje na súčasných výzvach v ochrane plodín. Minulý rok sa uskutočnili rôzne poľné testy, ktorých výsledky boli prezentované na konferencii o pestovaní zeleniny na otvorenom poli.   Kontrola peronospóry V rámci fungicídnych pokusov boli testované rôzne syntetické chemické pesticídy, fosfonáty, induktory rezistencie a alternatívne účinné látky na boj proti peronospóre v šaláte (Bremia lactucae). Syntetické účinné látky,…

EÚ podporuje vývoj viacročného jačmeňa

Výskumní pracovníci z Heinrich Heine University Düsseldorf získali jeden z renomovaných Consolidator Grants od Európskej rady pre výskum (ERC). V nasledujúcich piatich rokoch ho použijú na výskum vývoja trvalých odrôd obilnín. Tento prístup k udržateľnejšej výrobe potravín financuje ERC dvoma miliónmi eur. Príprava pôdy, sejba, zber – táto základná poľnohospodárska prax sa od úsvitu poľnohospodárstva nezmenila. Veľkým…

Priemerné úrody jesenných plodín sú výzvou pre štát a poľnohospodárov

Výkyvy počasia už minimálne piaty rok po sebe negatívne vplývajú na kvalitu a množstvo poľnohospodárskych plodín. Ani rok 2020 nebol výnimkou. Extrémne suchá, prívalové dažde, prízemné jarné mrazy či prerušovaná žatva sa už stali normou. Právom tak môžeme povedať, že atypické roky na počasie a jeho vplyv na úrodu sa už stali typickými, bežne sa opakujúcimi rokmi.…

Prehľad podpôr poskytnutých PPA v roku 2020

Administrovanie podpôr Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) v roku 2020 bolo ovplyvňované viacerými rizikovými faktormi, najmä pandemickou situáciou, udelením skúšobnej lehoty na akreditáciu a viacerými personálnymi zmenami vo vedení organizácie. Napriek všetkým týmto okolnostiam si organizácia splnila svoje úlohy v roku 2020 v plnom rozsahu. V roku 2020 (k 14.decembru 2020) vyplatila PPA poľnohospodárom na všetkých podporách celkovo 674 598 154,52 EUR,…

Na Slovensku zaistili od roku 2018 vyše 5 tisíc litrov ilegálnych prípravkov na ochranu rastlín

Kriminálny úrad Finančnej správy (KÚFS) za odbornej podpory Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a v súčinnosti fytoinšpektorov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ÚKSÚP) odhalili spolu od roku 2018 a vyšetrovali niekoľko prípadov týkajúcich sa nezákonného dovozu prípravkov na ochranu rastlín. Agrorezort varuje pred kúpou takýchto výrobkov a radí, čo robiť pri podozrivých ponukách na trhu.…

Výskyt mykotoxínov v pšenici

Deoxynivalenol (DON) patrí k najrozšírenejším mykotoxínom na svete. Jeho výskyt v zrne je spojený s napadnutím fuzariózami.  V pšenici však boli detekované aj ďalšie mykotoxíny a sekundárne metabolity produkované hubami z rodu fusarium. Trojročné poľné pokusy, ktorých cieľom bolo zistiť výskyt mykotoxínov v zrne pšenice pri rôznych pestovateľských technológiách boli realizované na severe Talianska. Boli porovnávané 4 rôzne spôsoby pestovania s rôznou…

Posúdenie vplyvu medziriadkovej vzdialenosti na úrody sóje

Keďže v predchádzajúcich štúdiách v USA bol dopad zúženia medziriadkových vzdialeností na úrodu sóje nepreukazný,  rozhodli sa vedci preskúmať tento problém v širšom meradle. Ako zdroj údajov poslúžilo 4879 pokusných lokalít naprieč celou oblasťou pestovania sóje v USA. Experimentálne údaje o skúšobných pokusoch tak pochádzajú z troch geografických oblastí USA: južnej, centrálnej a severnej. Boli…

Agorezort zainvestuje 21 miliónov EUR do rozvoja slovenských fariem

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov. Podpora sa týka špeciálnej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby. Agrorezort na tieto investície vyčlenil 21 miliónov EUR, ktorých cieľom je zvýšiť celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku. Poľnohospodári si môžu podať žiadosť výlučne elektronicky a to od 01.03.2021 do 31.03.2021. PPA…

Rozdielne uvoľňovanie dusíka z medziplodín

Nová štúdia hodnotí rýchlosť uvoľňovania živín po likvidácii porastu z dvoch rôznych medziplodín. Výskumníci z Centra poľnohospodárskeho výskumu v Carbondale v štáte Illinois sa zamerali najmä na uvoľňovanie dusíka, ktorého straty majú najväčší vplyv na životné prostredie. Vika huňatá a raž sú dve z najbežnejšie používaných medziplodín na americkom stredozápade. Vedci zistili, že vika a…