Hybridy pokročilej generácie od spoločnosti Limagrain

COVID-19 skomplikoval aj organizovanie poľných dní, na ktorých si poľnohospodári každoročne mohli prezrieť odrody a hybridy z portfólia jednotlivých spoločností a vybrať si tak svojich favoritov pre pestovanie na svojich podnikoch. Situácia sa však postupne upokojila, a tak pestovatelia ani tento rok nebudú ukrátení o túto možnosť. Veď ako sa hovorí: „Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.“ Prvé prehliadky…

Eurokomisia chce pridať do rozpočtu agropolitiky EÚ po roku 2020 ďalších 24 miliárd eur

Plán ekonomickej obnovy EÚ, ktorý minulý týždeň (27. mája) predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen, bude mať vplyv aj na rozpočet Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Objem peňazí, ktoré pôjdu do euróspkeho poľnohospodárstva, sa má oproti pôvodnému návrhu Komisie z roku 2018 zvýšiť. Dôvodom je revidovaný návrh Viacročného finančného rámca EÚ a tiež nový únijný plán…

Ochrana slnečnice

Slnečnica už tvorí súkvetia, ešte sú uzavreté, ale už obsypané voškou slamihovou. Choroby sa zatiaľ neprejavujú, ale pri teplote a vlhku treba porasty v lokalitách, kde býva pravidelný výskyt, chrániť. Pristupujte k ochrane slnečnice zodpovedne a ošetrujte insekticídmi pred jej rozkvitnutím, aby ste ochránili včely! V máji a teraz preletela na sekundárnych hostiteľov voška slamihová (Brachycaudus helichrysi). Jej nálet podporuje teplé a…

Sucho sa podpísalo pod nerovnomerné vzchádzanie jarín

V polovici mája u nás spadlo 10 mm zrážok, čo aspoň čiastočne zmiernilo dlhotrvajúce sucho. To sa odzrkadľuje na nerovnomernom vzchádzaní jarín. Veľmi nerovnomerná je repa cukrová, rovnako kukurica a slnečnica, pokiaľ niektoré rastliny mali štyri listy, niektoré len vzchádzali. V týchto porastoch sa tiež trápime s pichliačom. Problémom bude v tomto roku aj zaburinenie…

Na Orave bude problém so senážami

Nízky úhrn zrážok v apríli sa podpisuje najmä na trávnatých porastoch. Prvé kosby sú preto veľmi slabé. Veľmi problematicky vzchádzajú aj novozaložené porasty ďateliny. Prvý významnejší dážď bol u nás 30. 4. po sejbe kukuríc, následne v polovici mája. Za ostatný mesiac u nás dokopy napršalo 45 mm. To vyhovuje kukuriciam, ktoré postupne začínajú vzchádzať.…

Najviac u nás trpel jačmeň jarný

Sucho, ktoré u nás vrcholilo v prvých dvoch májových týždňoch, zmiernil dážď v polovici mája, kedy u nás spadlo 21 mm zrážok. Prejavy sucha najviac vidieť na porastoch jarného jačmeňa, ktoré sú nerovnomerné. Porasty bolo treba ošetriť proti kohútikom, ktoré ohniskovo napáchali nemalé škody. Pšenice sú aktuálne (20.5.) v štádiu klasenia. Rastliny majú 3 až…

Viac peňazí agrosektoru za vyššiu sebestačnosť Slovenska

Minulotýždňové informácie v médiách, ktoré informovali o presune európskych prostriedkov z I. do II. piliera Programu rozvoja vidieka SR sa nepotvrdili. Cieľom nového vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) je viac peňazí pre agrosektor za vyššiu potravinovú sebestačnosť Slovenska. „Je nevyhnutné, aby si pôdohospodárska verejnosť po dlhom období vlád Smeru a SNS, kedy to evidentne nefungovalo,…

Vzchádzanie sóje komplikuje prísušok

Úhrny zrážok boli u nás počas mája rozdelené na viaceré slabšie dažde, dokopy nám tak v chotári spadlo za ostatný mesiac približne 20 mm vody. Sója, ktorú sme siali konvenčne, trpí pôdnym prísuškom, a preto je jej vzchádzanie mierne problematické. O týždeň neskôr sme vysiali pokusne sóju aj do porastu raže s hrachom, umŕtvených glyfosátom.…

Plne funkčné závlahy Fregat v Chtelnici

Na PD Chtelnica (okres Piešťany) sú pivoty Fregat sovietskej výroby v prevádzke od roku 1987 a stále slúžia svojmu účelu. Momentálne ich majú sedem a vedia nimi obslúžiť asi polovicu zavlažovanej plochy, to znamená zhruba 400 ha. Obmedzení sú kapacitou 15 hektárovej vodnej nádrže, ktorá má využiteľných 400 000 m3 závlahovej vody. Úhrn zrážok za…

Agrorezort presmeruje 45 miliónov na efektívne opatrenia

Slovenskí prvovýrobcovia, spracovatelia potravín aj lesníci získajú desiatky miliónov eur, ktoré by inak vyšli navnivoč ako nevyčerpané prostriedky aktuálneho programovacieho obdobia Programu rozvoja vidieka SR (PRV SR). Agrorezort ich presmeruje po hĺbkovom prehodnotení aktuálneho programu. „Vážime si mozole všetkých tvrdo pracujúcich a poctivých pôdohospodárov. Po detailných analýzach prostriedkov v II. pilieri PRV SR sa nám podarilo získať…