Cukrová repa pred neistou budúcnosťou

Mimoriadne nízke ceny cukru spojené s rastúcimi nákladmi na produkciu repy cukrovej spôsobujú, že táto plodina je pre poľnohospodárov čoraz menej atraktívna. Počet podnikov, ktoré pestujú cukrovú repu, sa za posledných desať rokov v Nemecku zmenšil o viac ako 20 percent. V dôsledku očakávaného zhoršenia dostupnosti pesticídov sa vyhliadky na produkciu cukrovej repy v Nemecku naďalej…

KWS sériu repkových poľných dní odštartovalo v PD Kozárovce

Druhý júnový týždeň odštartovala aj séria repkových poľných dní spoločnosti KWS Semena, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou AM-AGRO, s.r.o. Jeden z nich sa konal na pozemkoch PD Kozárovce, kde bolo na ukážku vysiatych 5 hybridov repky z ponuky KWS. Dlhoročnou stálicou nie len na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách je Hybrirock. Má rýchly jesenný vývoj, a teda je možné…

Široký sortiment plodín od spoločnosti Selgen

Začiatkom júna pestovatelia mohli navštíviť poľný deň spoločnosti Selgen, a.s., ktorý sa konal v Dvoroch nad Žitavou. Šľachtiteľské stanice spoločnosti Selgen šľachtia najširší sortiment plodín v rámci strednej Európy. Nosný program tvorí pšenica ozimná. Pred štyrmi rokmi sa začali, na požiadavku pestovateľov, venovať aj šľachteniu osinatej pšenice. V ponuke majú tri – Annie (E), Collector…

Inštitút sezónnych prác môže priniesť zamestnanosť na vidiek

Poľnohospodári podávajú záchrannú ruku pre nezamestnaných a to vďaka schválenému Inštitútu sezónnych prác. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora oceňuje, že štát zriadi Inštitút sezónnych prác. Toto systémové opatrenie je pre poľnohospodársky sektor mimoriadne dôležité, pretože umožní pestovateľom – ovocinárom, zeleninárom, vinohradníkom – za výhodnejších podmienok zamestnať Slovákov na brigádnické práce. Inštitút sezónnych prác prichádza práve v čase následkov…

Hybridy pokročilej generácie od spoločnosti Limagrain

COVID-19 skomplikoval aj organizovanie poľných dní, na ktorých si poľnohospodári každoročne mohli prezrieť odrody a hybridy z portfólia jednotlivých spoločností a vybrať si tak svojich favoritov pre pestovanie na svojich podnikoch. Situácia sa však postupne upokojila, a tak pestovatelia ani tento rok nebudú ukrátení o túto možnosť. Veď ako sa hovorí: „Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.“ Prvé prehliadky…

Eurokomisia chce pridať do rozpočtu agropolitiky EÚ po roku 2020 ďalších 24 miliárd eur

Plán ekonomickej obnovy EÚ, ktorý minulý týždeň (27. mája) predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen, bude mať vplyv aj na rozpočet Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Objem peňazí, ktoré pôjdu do euróspkeho poľnohospodárstva, sa má oproti pôvodnému návrhu Komisie z roku 2018 zvýšiť. Dôvodom je revidovaný návrh Viacročného finančného rámca EÚ a tiež nový únijný plán…

Ochrana slnečnice

Slnečnica už tvorí súkvetia, ešte sú uzavreté, ale už obsypané voškou slamihovou. Choroby sa zatiaľ neprejavujú, ale pri teplote a vlhku treba porasty v lokalitách, kde býva pravidelný výskyt, chrániť. Pristupujte k ochrane slnečnice zodpovedne a ošetrujte insekticídmi pred jej rozkvitnutím, aby ste ochránili včely! V máji a teraz preletela na sekundárnych hostiteľov voška slamihová (Brachycaudus helichrysi). Jej nálet podporuje teplé a…

Sucho sa podpísalo pod nerovnomerné vzchádzanie jarín

V polovici mája u nás spadlo 10 mm zrážok, čo aspoň čiastočne zmiernilo dlhotrvajúce sucho. To sa odzrkadľuje na nerovnomernom vzchádzaní jarín. Veľmi nerovnomerná je repa cukrová, rovnako kukurica a slnečnica, pokiaľ niektoré rastliny mali štyri listy, niektoré len vzchádzali. V týchto porastoch sa tiež trápime s pichliačom. Problémom bude v tomto roku aj zaburinenie…

Na Orave bude problém so senážami

Nízky úhrn zrážok v apríli sa podpisuje najmä na trávnatých porastoch. Prvé kosby sú preto veľmi slabé. Veľmi problematicky vzchádzajú aj novozaložené porasty ďateliny. Prvý významnejší dážď bol u nás 30. 4. po sejbe kukuríc, následne v polovici mája. Za ostatný mesiac u nás dokopy napršalo 45 mm. To vyhovuje kukuriciam, ktoré postupne začínajú vzchádzať.…