Ani jeden z uchádzačov na GR PPA nesplnil podmienky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyhlásilo koncom minulého roka výberové konanie na generálneho riaditeľa (GR) Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Uchádzači sa mohli prihlásiť do 15. januára 2021.   Z piatich prihlásených kandidátov ani jeden nesplnil náročné podmienky výberu. „Je to zistenie, ktoré ma neteší, ktoré je vážne a svedčí o tom, že kritériá boli postavené korektne…

O sladovníckom jačmeni na webinári Limagrainu

V polovici januára sa uskutočnil online formou webinár spoločnosti Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., ktorý priniesol aktuálne informácie k novinkám a odrodovej skladbe sladovníckeho jačmeňa. Úvodné slovo patrilo Ing. Pavlovi Kutmonovi, riaditeľovi spoločnosti Limagrain CEC, ktorý opísal situáciu na trhu. Spotreba piva vo svete kvôli pandémii koronavírusu minulý rok mierne klesla. Pestovatelia sladovníckeho jačmeňa však môžu…

O novinkách na kávičke s ASROU

Spoločnosť ASRA, spol. s r.o. pravidelne organizuje odborné semináre pod názvom Kávička s Asrou. Kvôli momentálnym obmedzeniam ho v polovici januára zorganizovali ako on-line webinár. Tentokrát sa zamerali len na novinky, s ktorými ASRA tento rok prichádza na trh. Jedným z nových segmentov, do ktorého vstupujú, je výživa hospodárskych zvierat. Umožní im to spolupráca so spoločnosťou Manetech, a.s., vyrábajúcou probiotické…

Agrorezort vníma krajinu v jej jedinečnej celistvosti

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) predložilo koncom roka 2020 do medzirezortného pripomienkového konania návrh Vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Z odborného posúdenia vyplýva, že táto vyhláška vníma krajinu jednostranne, zdôrazňujúc priority ochrany prírody, avšak bez širšieho zváženia dosahov na ľudí, ktorí sú skutočnými údržbármi vidieka a živiteľmi nás…

Platby na hektár, alebo rozvojové investície: Ako Slovensko využije nové agrodotácie?

Ministerstvo pôdohospodárstva v budúcom dotačnom období zrejme už nebude navyšovať priame platby na úkor investičných projektov. Hoci sa farmárom znížia hektárové dotácie, podpora investícií môže zvýšiť produkciu slovenského poľnohospodárstva a lepšie ho pripraviť na klimatické zmeny. Hoci ide len o jedno z množstva dôležitých rozhodnutí, pred ktorým stojí rezort pôdohospodárstva, pre budúce dotačné obdobie môže…

Pôdohospodárstvo by malo byť súčasťou kritickej infraštruktúry

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora víta návrh skupiny poslancov Národnej rady SR, ktorí chcú zmenou legislatívy zaradiť medzi sektory kritickej infraštruktúry aj pôdohospodárstvo. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora /SPPK/ túto zmenu plne podporuje, pretože v prípade pôdohospodárstva ide o profesie, bez ktorých nie je možné zabezpečiť chod štátu, obzvlášť v kritických situáciách. „Plynulá výroba potravín z domácich zdrojov a jej cielená…

Alternatívna ochrana rastlín

Švajčiarske výskumné stredisko Agroscope pracuje na súčasných výzvach v ochrane plodín. Minulý rok sa uskutočnili rôzne poľné testy, ktorých výsledky boli prezentované na konferencii o pestovaní zeleniny na otvorenom poli.   Kontrola peronospóry V rámci fungicídnych pokusov boli testované rôzne syntetické chemické pesticídy, fosfonáty, induktory rezistencie a alternatívne účinné látky na boj proti peronospóre v šaláte (Bremia lactucae). Syntetické účinné látky,…

EÚ podporuje vývoj viacročného jačmeňa

Výskumní pracovníci z Heinrich Heine University Düsseldorf získali jeden z renomovaných Consolidator Grants od Európskej rady pre výskum (ERC). V nasledujúcich piatich rokoch ho použijú na výskum vývoja trvalých odrôd obilnín. Tento prístup k udržateľnejšej výrobe potravín financuje ERC dvoma miliónmi eur. Príprava pôdy, sejba, zber – táto základná poľnohospodárska prax sa od úsvitu poľnohospodárstva nezmenila. Veľkým…

Priemerné úrody jesenných plodín sú výzvou pre štát a poľnohospodárov

Výkyvy počasia už minimálne piaty rok po sebe negatívne vplývajú na kvalitu a množstvo poľnohospodárskych plodín. Ani rok 2020 nebol výnimkou. Extrémne suchá, prívalové dažde, prízemné jarné mrazy či prerušovaná žatva sa už stali normou. Právom tak môžeme povedať, že atypické roky na počasie a jeho vplyv na úrodu sa už stali typickými, bežne sa opakujúcimi rokmi.…