Odovzdávanie ocenení NAJ Naše pole

Pravidlá tohtoročného zostavovania tabuliek do ročenky NAJ Naše pole – Slovenský chov zostali nezmenené, tak ako aj zloženie desiatky najpestovanejších plodín v sezóne 2019. Čo sa však výrazne zmenilo, bolo odovzdávanie ocenení pre najlepšie umiestnených. Kvôli karanténnym opatreniam sme v pravidelnom termíne na konci mája nemohli laureátov pozvať na spoločné slávnostné odovzdávanie. Rozhodli sme sa…

Ošetrenie strniska

Posledné agronomické opatrenie na pozberaných plochách obilnín, strukovín a repky je likvidácia burín. Znovu upozorňujem, že používanie glyfosátu ako totálneho herbicídu prináša zdravotné riziká. WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) upozornila, že glyfosát je pravdepodobne pre človeka karcinogénny. Používajte  preto klasické zdravotne bezpečné metódy ošetrovania strnísk len mechanickými kultivačnými zásahmi a chemické zásahy obmedzte na minimum. Spoločná pre všetky…

Pôda vo veku klimatických zmien

Pôda, podpora života a ukladanie uhlíka Pôda je podporou života pre nespočetné množstvo organizmov vrátane ľudí. Je pôvodcom mnohých „ekosystémových služieb“ pre ľudské spoločnosti: podporuje poľnohospodársku výrobu, reguluje zloženie atmosféry, ukladá a čistí sladkú vodu. Dokáže stabilizovať a eliminovať znečisťujúce látky alebo dokonca kontrolovať patogény. Pôda je jedným z najväčších rezervoárov biodiverzity na Zemi. Je…

Choroby kukurice

Porasty kukurice sú pekné a zdravé, niekde sú listy mierne poškodené kukuričiarom a skočkami. Poškodenie môže byť vstupnou bránou pre choroby. Hrdza kukuričná (Puccinia sorgi) je významná v najteplejších oblastiach Slovenska. Napáda najmä porasty kukurice pestovanej na siláž. Prejavuje sa na konci vegetácie predčasným usychaním napadnutých listov. K vývoju potrebuje medzihostiteľa – kysličky, potrebuje nižšie teploty a vysokú vlhkosť vzduchu. Letné horúčavy…

Pozitívny vplyv krycích plodín na pôdne mikroorganizmy

Doterajšie štúdie preukázali pozitívny vplyv pestovania medziplodín na pôdnu mikrobiálnu komunitu. Väčšina z nich však bola jednorazová, ovplyvnená špecifickými podmienkami lokality, vplyvom sezóny a vybranými analytickými metódami. Súčasná globálna analýza z University of Illinois je iná v tom, že medzi desiatkami týchto jednorazových štúdií hľadali vedci univerzálne vzorce. Analýza ukazuje, že v 60 poľných štúdiách sa v…

Na Orave je to ešte otázne

Ostatný mesiac u nás pretrváva daždivé a chladné počasie. V rámci možností sa nám podarilo dokončiť druhé kosby senáží v dobrej kvantite aj kvalite. Aktuálne (23. 7.) sa trápime so zberom sena, do ktorého nám neustále prší. V minulom roku sme mali tieto práce ukončené už k 1. 7. Pri obilninách sme bojovali proti septoriózám,…

Morenie osiva repky ozimnej

Výber prípravkov na morenie osiva repky ozimnej je veľmi obmedzený. Autorizované je iba jedno moridlo proti živočíšnym škodcom a jedno moridlo proti chorobám repky prenosnými osivom a pôdou. Insekticídne moridlo LUMIPOSA vo forme stabilnej suspenzie určené na morenie osiva repky ozimnej proti skočkám, piliarke repkovej a kvetárke kapustovej obsahuje účinnú látku cyantraniliprole. Cyantraniliprole je predovšetkým požerová účinná látka, ktorá však má aj…

Jačmeň jarný nás pozitívne prekvapil

Žatvu sme 10. 7. začali zberom jarného hrachu. Aj keď porasty vyzerali sľubne, úroda nás nepotešila. Niektoré plochy síce dávali úrodu viac ako 3 tony, avšak z porastov na ľahších pôdach sme pozberali ledva dve tony. Následne sme začali zberať jačmeň jarný. Mali sme obavy, ako sa na jeho porastoch prejavilo jarné sucho. Jačmeň nás…

Počasie si vybralo svoju daň najmä na repkách

Veľkým sklamaním je pre nás v tomto roku repka. Priemernú úrodu sme pri tejto plodine dosiahli len 2,8 t/ha. Problémom je tiež nižšia olejnatosť, pod 40 %, ktorá je však v našom okrese tohtoročným špecifikom. Na repkách sa pravdepodobne negatívne podpísali jarné mrazy, popukanie stoniek a následný väčší výskyt hubových chorôb. Naopak, veľmi dobré úrody…

Priemerná žatva

Priebeh žatvy u nás spomaľovali časté prehánky, ktoré neumožňovali rovnomerné vyschnutie porastov. Zber sme začali jačmeňom ozimným, ktorý dal priemernú úrodu približne 7 ton z hektára pri sladovníckej kvalite. Ozimné repky boli u nás naprieč jednotlivými parcelami veľmi rozdielne. Na niektorých plochách sme zberali len 2 tony, inde 3,5 tony z hektára. Priemerne tak pri…