Morenie osiva repky jarnej a horčice

Jarné olejniny: repka jarná, slnečnica, mak, ľan a sója sú ohrozené pri vzchádzaní množstvom hubových patogénov nachádzajúcich sa v pôde. V tomto roku nastali zmeny vo fungicídnom morení a pribudlo morenie proti škodcom vzchádzajúcich rastlín. Okrem morenia osiva olejnín platia všeobecné zásady prevencie chorôb: vhodná predplodina, odstup pestovania na tom istom pozemku, rešpektovanie pôdnych a poveternostných požiadaviek plodín, odstraňovanie pozberových zvyškov,…

Morenie osiva kukurice

V úvode upozorňujem na výnimku pri mimoriadnych situáciách. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka povoľuje od 1. januára do 29. apríla 2020 insekticídny prípravok Force 20 CS s účinnou látkou tefluthrin na ochranu kukurice a kukurice lahôdkovej proti pôdnemu hmyzu v dávke 100 ml na 100 000 semien. Syntetický pyrethroid tefluthrin usmrcuje hmyz ako dotykový a požerový jed. Pyrethroidy účinkujú na sodíkovom kanály…

O ukončení používania účinnej látky thiacloprid

V Našom poli 02/2020 na strane 72 v správe Schválenie thiaclopridu v EÚ neobnovené, sme nesprávne uviedli termíny, do ktorých bude platiť povolenie na používanie insekticídov s obsahom účinnej látky thiacloprid. Všetkým týmto prípravkom (Biscaya, Bariard, Calypso, Sonido, Proteus) musia členské štáty zrušiť autorizácie najneskôr do 3.8.2020 a dátum najneskoršieho použitia je stanovený na 3.2.2021. Po…

RWA prichádza s projektom máp relatívneho výnosového potenciálu

Koniec januára patril seminárom spoločnosti RWA SLOVAKIA, s.r.o., ktoré sa konali v Nitre, Michalovciach a v obci Búč. Zástupcovia spoločnosti, Ing. Ján Gutten a Ing. Patrik Ciklaminy, postupne predstavili portfólio prípravkov ponúkaných oddelením pesticídov a hnojív. S ponukou osív na nich nadviazali Ing. Jana Garaiová a Ing. Marian Bačiak. Spoločnosť RWA sa už druhým rokom venuje projektu precízneho vzorkovania pôd. Bližšie o tejto…

Agritechnica 2019

Týmto príspevkom končíme seriál o exponátoch z veľtrhu Agritechnica 2019. Predstavíme vám zaujímavé stroje z ostatných kategórií. Spolupráca firiem John Deere a Volocopter vyústila k zostrojeniu drona umožňujúceho aplikovať pesticídy, tekuté hnojivá, či protimrazové prostriedky. Má aj ďalšie možnosti využitia. Jeho priemer je 9,2 m, čas letu 30 minút. Plne elektrických 18 rotorov dáva nosnosť až 200 kg.…

Semináre firmy Anja

Tohoročná séria tradičných predsezónnych seminárov firmy Anja bola zavŕšená na Smolenickom zámku. Moderátor podujatia Ing. Dušan Javor dal v úvode slovo jednému z majiteľov, Ing. Vladimírovi Pinčekovi, ktorý privítal prítomných. Ďalší člen vedenia firmy Ing. Oto Štefanička, ktorý má vo firme na starosti obchod s komoditami, vo svojom príhovore stručne spomenul činitele, ktoré momentálne definujú trh. Jedným z hlavných týchto…

Nová odroda maku z Prešovskej univerzity

Výsledkom niekoľkoročného výskumu ekológov z Prešovskej univerzity, pod vedením docenta Jozefa Fejéra, je vyšľachtenie a registrácia novej odrody maku siateho s názvom Azurit. Ten má lepšie parametre úrody a kvality ako registrované odrody. „Azurit sa vyznačuje stabilnou a vyššou úrodou semena s vyššou hmotnosťou tisíc semien v porovnaní s kontrolnými odrodami (Opal a Major). Makové…

Morenie osiva strukovín

Použitie prípravkov na morenie osiva strukovín proti chorobám vzchádzajúcich rastlín je veľmi obmedzené a prednostne zamerané na použitie mikrobiálneho prípravku Polyversum, s obsahom mikroskopickej huby Pythium oligandrum Drechsler, ktorá parazituje na fytopatogénnych hubách z rodov: Alternaria, Botrytis, Fusarium, Peronospora, Phoma, Phomopsis, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Verticillium a dalších. Je spúšťačom indukovanej rezistencie voči chorobám. Účinná…

Zmeny v autorizácii prípravkov na ochranu rastlín

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave informuje poľnohospodársku verejnosť, že 13. januára 2020 vyšli v Úradnom vestníku Európskej únie vykonávacie nariadenia Komisie č. 2020/17 a 2020/18, ktorými sa neobnovuje schválenie účinných látok chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl.  Podľa týchto nariadení sa všetky autorizácie a povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok musia…