Mičovský priblížil priority pre plán obnovy EÚ, no chýba im plán aj cenovka

Ako v článku informoval portál EURACTIV.sk, vynechanie sektora z reformného plánu sklamalo poľnohospodárov aj potravinárov. Nespokojnosť vyjadrili aj agroexperti z koaličných strán. Najväčšia agropotravinárska samospráva na Slovensku, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), dokonca pre to  spustila štrajkovú pohotovosť. Minister pôdohospodárstva reagoval na ich kritiku vo štvrtok (8. októbra) v diskusnej relácii televízie TA3. Reformný dokument…

Pestovatelia repy cukrovej vo Francúzsku žiadajú výnimku na použitie neonikotinoidov

Vírusovou žltačkou repy bolo k 29. júlu 2020 napadnutých 35 %  repy cukrovej zasiatej vo Francúzsku. Postihnuté boli porasty naprieč všetkými pestovateľskými oblasťami. Očakáva sa, že straty budú 700 až 1 000 eur/ha, čo celkovo predstavuje stratu 150 až 200 miliónov eur, nehovoriac o následkoch pre cukrovarnícky priemysel. Spracovatelia a tri regióny, ktorých sa pestovanie repy cukrovej…

PPA spustila druhú výzvu na „Zelenú naftu“ pre rok 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila druhú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci opatrenia „Zelená nafta 2020“ s cieľom dočerpania všetkých alokovaných finančných prostriedkov na túto štátnu pomoc. Chovatelia hospodárskych zvierat a pestovatelia špeciálnej rastlinnej výroby tak môžu v rámci tejto štátnej pomoci získať spolu až 30 miliónov eur. V rámci prvej výzvy, ktorá  bola uzavretá 18. septembra 2020, bolo prijatých 2247…

Vstupujeme do štrajkovej pohotovosti

Členovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory – teda slovenskí chovatelia zvierat /chovatelia hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, hydiny…/, pestovatelia, zeleninári, ovocinári, vinohradníci – vstupujú do štrajkovej pohotovosti. Pripája sa k nim aj široké spektrum potravinárov, ktorí rovnako mimoriadne kriticky vnímajú situáciu v našom rezorte: slovenskí pekári, mliekari, mlynári, výrobcovia cukru, výrobcovia sladu a piva, liehovarníci a zástupcovia ďalších potravinárskych…

Slimáky, slizniaky

Budúca úroda repky je v tomto období ohrozená nielen hrabošmi, ale po dažďoch aj slimákmi a slizniakmi, ktorí sa šíria najmä v záhradkách, odkiaľ sa šíria na polia. V záhradách sú rozšírené slimáky a môžu sa šíriť aj do porastov vzchádzajúcej repky. Na poľných plodinách škodia najviac slizniačiky a slizovce, ktoré patria do radu slimáky. Požer na nadzemných častiach…

Tretí odhad Štatistického úradu SR potvrdil vyššiu úrodu kukurice aj slnečnice a pokles produkcie zemiakov

Tohtoročná úroda kukurice na zrno a siláž, slnečnice, ako aj technickej cukrovej repy by mala byť v porovnaní s rokom 2019 vyššia, pri týchto plodinách sa očakáva aj medziročne vyšší výnos z jedného hektára. Naopak nižšia úroda sa očakáva u zemiakov. Tretí odhad úrody 2020 realizoval Štatistický úrad SR k 15. septembru, dotýka sa už…

Minister Ján Mičovský absolvoval rokovania v Poznani

Od júla 2020 predsedá Vyšehradskej skupine ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva Poľsko. Aj preto sa 27.-28. septembra 2020 dejiskom rokovaní ministrov Vyšehradskej štvorky (Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko) stalo mesto Poznaň. Tentoraz bolo stretnutie obohatené o ministrov ďalších 7 štátov EÚ: Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko.  SR zastupoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský. Témy ako Spoločná…

Ochrana zemiakov pri naskladnení

Každoročne sa v signalizácii venujem chorobám zemiakov, ktoré majú vplyv na ich skladovanie. Karanténne choroby, ktoré by mohli ovplyvniť ich skladovateľnosť, ako sú hnedá hniloba zemiaka a krúžkovitosť zemiakov sa v našich podmienkach našťastie nerozšírili, zostávajú klasické choroby, s ktorými sa stretávame každoročne. V autorizácii prípravkov, ktoré pomáhajú udržať dobrý zdravotný stav uskladnených zemiakov nie sú žiadne zmeny. Vo fáze…

Aké percento pôdy bude vyčlenené pre mimoprodukčné funkcie?

Jedným z bodov, ktorý rezonuje u európskych poľnohospodárov, je otázka: Koľko ornej pôdy by malo byť v budúcnosti vyhradených pre ochranu biodiverzity? Vo svojej stratégii v oblasti biodiverzity, ktorá je súčasťou reformy SPP, stanovila Európska komisia v budúcnosti cieľovú hodnotu 10 % poľnohospodárskej plochy ako úhorovú pôdu. Počas diskusie medzi ministrami poľnohospodárstva EÚ začiatkom týždňa v…