Odborná polemika na tému: Názory na význam chemických foriem selénu

Dôležitosť selénu vo výžive ľudí vyplýva z jeho aktívnej  účasti na realizácii enzymatických reakcií eliminácie reaktívnych voľných radikálov. Nízky obsah selénu v pôdach Slovenska spôsobuje jeho deficit v poľnohospodárskych produktoch a potravinách. Obsah Se presahuje priemerné hodnoty, najmä na pôdach (nivné pôdy) riečnych dolín (Váhu, Latorice, Ondavy, Nitry, Hronu, Popradskej kotliny a Podunajskej nížiny), ktoré boli sformované na aluviálnych…

Rast pestovateľských plôch zeleniny v Českej republike spomaľujú menej priaznivé odbytové ceny

Z údajov v situačnej a výhľadovej správy ministerstva zemědelství ČR vyplýva, že produkcia zeleniny určenej pre obchodnú sieť a spracovateľský priemysel v roku 2021 podľa predbežných údajov medziročne vzrástla o 15 568 ton na celkových 244 459 ton. Producenti vlani zeleninu pestovali na 12 066 hektároch, zatiaľ čo o rok skôr polia na trhovú produkciu…

Nové pravidlá pre pesticídy a uhlíkové poľnohopodárstvo v EÚ

Rok 2022 v poľnohospodárskej politike EÚ bude o rokovaniach Komisie s členskými štátmi ohľadom ich agrodotačných plánov. Bude sa opäť hovoriť o používaní pesticídov, no hlavne o herbicíde glyfosát, pretože Komisia bude rozhodovať, či ho európski farmári budú môcť používať aj naďalej.   Ako sa skončí reformná sága Rok 2021 bol konečne tým rokom, kedy…

Výsledky monitoringu mykotoxínov v Rakúsku

Názov „mykotoxíny“ je zastrešujúcim pojmom pre plesňové toxíny (spôsobené najmä hubami Fusarium), ktoré môžu infikovať úrodu na poli. V roku 2021 bolo v Rakúsku preskúmaných 200 vzoriek z rôznych pestovateľských oblastí. Hodnoty DON (Deoxynivalenol: najbežnejší mykotoxín v Rakúsku) pre obilie boli na veľmi nízkej úrovni. Dôvodom bol veľmi teplý, slnečný a suchý jún 2021. Júnové…

Ako regulovať ramuláriovú škvrnitosť v jačmeni

Zákaz používania účinnej látky chorthalonil nastoľuje otázku, ako môžu nemeckí pestovatelia jačmeňa zabezpečiť v budúcnosti ochranu pred patogénom Ramularia collo-cygni. Ten sa v ostatných rokoch stal najnebezpečnejším ochorením jačmeňa, a to najmä v južných pestovateľských oblastiach Nemecka. V súčasnosti schválené účinné látky neposkytujú dostatočnú ochranu. Jedinou látkou s dobrou účinnosťou proti Ramularii je folpet. Na…

Rekordné plochy sóje v Rakúsku

Pokiaľ ide o pestovanie sóje v roku 2021, organizácia AMA hlási nový rekord: 75 600 hektárov. To znamená, že výmera tejto plodiny sa v porovnaní s rokom 2020 zvýšila o 10 %, čo je veľký krok smerom k nezávislosti na dovoze bielkovín. Aj keď je v súčasnosti veľká konkurencia medzi letnými plodinami – plocha repy cukrovej sa v…

Jozef Kiss: „nulová tolerancia korupcie je moja priorita“

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala opatrenia, ktoré garantujú nulovú toleranciu korupcie. V súčasnosti je v agentúre štandardom transparentný proces spracovávania žiadostí, krížové kontroly a overovanie údajov, ktoré majú zabrániť korupcii v akejkoľvek forme (priamej či nepriamej) vrátane úplatkárstva či vydierania, alebo nežiadúceho angažovania sa zamestnanca PPA v procese spracovania žiadostí.  Kontrolné mechanizmy a nástroje boja proti korupcii a protispoločenskej činnosti sú nastavené…

Jozef Kiss: Spracovali sme o 14-tisíc žiadostí o priamu platbu viac ako v minulom roku

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zaslala k dnešnému dňu 15 662 rozhodnutí k žiadostiam o jednotnú platbu na plochu v rámci priamych platieb poľnohospodárom (JŽ), čo je 88 % zo všetkých žiadostí.  PPA vyplatila už 357,9 miliónov EUR z objemu 505 miliónov EUR, čo je o 1,71 % viac ako k rovnakému obdobiu v minulom roku.  Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Keď…

Spustili sme výzvu na projekty pre potravinárov v hodnote 170 miliónov eur

Prostriedky z výzvy na podporu investícií pomôžu všetkým – malým, stredným aj veľkým potravinárskym podnikom. Zapojiť sa môžu aj spracovatelia poľnohospodárskej prvovýroby. Pomoc je rozdelená do siedmich oblastí;  mäsopriemysel, pekárenský a cukrovinkársky priemysel, mliekarenský priemysel, konzervárenský a mraziarenský priemysel, cukrovarnícky a tukový priemysel, priemysel pre výrobu kŕmnych zmesí a priemysel výroby piva, vína, liehu a nealkoholických nápojov. Žiadatelia budú môcť…

Bioochrana zajtrajška bude založená na lipopeptidoch

Program Interreg V FWVL Smartbiocontrol (2016-2021) spája 26 francúzsko-belgických partnerov a 100 výskumníkov pracujúcich na vývoji nových produktov na biologickú ochranu rastlín.  Už viac ako dvadsať rokov vzbudzujú biopesticídy záujem u výskumníkov. Testujú potenciál baktérií, najmä Bacillus a Pseudomonas, ktoré produkujú lipopeptidy. Tie, tvorené mastnými kyselinami naviazanými na reťazec aminokyselín, majú schopnosť znižovať výskyt patogénov buď ich priamou inhibíciou, alebo posilňovaním imunitného…