Vláda schválila dokument národného významu

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní schválila Strategický plán (SP) Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na roky 2023-2027. Komplexný materiál zohľadňuje všetky vytýčené priority na podporu udržateľného rozvoja poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva a vidieka v Slovenskej republike do konca desaťročia. Z európskych zdrojov je na to vyčlenených viac ako 3,3 miliardy eur, príspevok zo štátneho rozpočtu je vo výške…

Morenie jarných obilnín

Opisu chorôb jarných obilnín sme sa venovali minulý rok. Teraz si rozoberieme moridlá určené proti jednotlivým chorobám a druhom jarných obilnín.   Bariton Super je moridlo, ktoré obsahuje dve systémovo pôsobiace účinné látky prothioconazole a tebuconazole, ktoré vhodne dopĺňa kontaktný fludioxonil. Prothioconazole je účinná látka patriaca do chemickej skupiny účinných látok triazolinthionov, ktorá je svojím spôsobom účinku zaradená…

Stojíme za našimi včelármi

Slovenskí včelári si zaslúžia systémovú podporu chovov včelstiev a nie podivné návrhy zmien, ktoré majú dramaticky znížiť počet včelstiev na Slovensku. Od autorov pripravovaných zmien budeme žiadať vysvetlenie tohto absurdne znejúceho zámeru. Včelárstvo je totiž neoddeliteľnou súčasťou národného hospodárstva. Jeho veľký význam je najmä v opeľovaní poľnohospodárskych plodín, ovocných stromov, lesných kultúr a v produkcii medu a ostatných včelích…

Výzva č. 4.1 je zverejnená, poľnohospodári sa už môžu prihlasovať – rovnako sa môžu prehlasovať žiadatelia z výzvy č. 50 do novej výzvy č. 52

PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra) zverejnila na svojej webovej stránke Výzvu č.52/PRV/2022 z podopatrenia 4.1. Žiadatelia môžu svoje žiadosti posielať do  31.mája 2022,  do kedy bude Výzva 4.1 otvorená. PPA v týchto dňoch posiela poľnohospodárom – žiadateľom v rámci výzvy č. 50/PRV/2020 – do schránok na slovensko.sk informáciu, spolu s príslušným formulárom, o možnosti presunu do výzvy č. 52/PRV/2022. Z…

Prestane sa na Slovensku pestovať horčičné semeno?

Problém, ktorý stagnuje. Tak by sa dala nazvať situácia, v ktorej sa momentálne nachádza istá oblasť poľnohospodárska Slovenska. Pestovanie horčičného semena má na Slovensku dlhú tradíciu, ktorá v posledných rokoch chradne. Medzi hlavné dôvody patrí nedostatok financií a čo je najdôležitejšie, hektáre pôdy vyčlenené pre pestovanie iných plodín. Posunie sa situácia, v ktorom sa poľnohospodárstvo zaseklo a zazelenie sa na…

Cirok: Alternatíva plodina do suchých oblastí

Počasie, striedanie plodín, lokalita, pôda, orientácia firmy alebo osobné požiadavky. Výber pestovanej plodiny ovplyvňujú rôzne faktory. Vzhľadom na meniace sa klimatické podmienky by predovšetkým mala znášať sucho a šetriť vodu. Cirok je kultúrna rastlina, ktorá má svoj pôvod v oblasti Stredozemného mora a v krajinách južnej Ázie. Ročne sa jej na celom svete vyprodukuje približne 90 miliónov ton. Najmä…

Spúšťame novú výzvu na projekty pre poľnohospodárov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) spúšťa výzvu 4.1 pre poľnohospodárov v hodnote 110 miliónov EUR. Informovali o tom na tlačovej konferencii minister Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozef Kiss. Minister tiež vyzval poľnohospodárov, aby sa prehlásili z výzvy č. 50/PRV/2020 do novovyhlásenej výzvy. Motivovať ich k tomu má zvýšené stropovanie…

Koľko času a paliva môžete ušetriť obrábaním pôdy bez orby

Dôležité informácie o spotrebe energie a času rôznych pestovateľských systémov priniesol prof. dr hab. Ing. Dariusz Jaskulski z Technickej univerzity v Bydgoszczi počas stretnutia organizovaného Poľským zväzom pestovateľov obilnín „Moderné technológie pestovania chlebového zrna s integrovanou ochranou rastlín“. Požiadavky Zelenej dohody budú klásť väčšiu zodpovednosť na poľnohospodárov, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a klímy. Z tohto dôvodu sa…

Agronomické paradigmy v poňatí Neala Kinseya – autora publikácie „Agronomie v praxi“, vydaná redakciou Naše pole (2021)

Naši pestovatelia majú možnosť zoznámiť sa s pozoruhodnou publikáciou, v ktorej autor predkladá odborne kvalifikovanú analýzu metód a kritérií diagnostiky stavu výživy pre potreby hnojenia pestovaných plodín. Svojím obsahom a rozsahom patrí medzi ojedinelé publikácie v slovenských pomeroch. Oprávnene môžeme konštatovať, že v našom priestore absentuje zrovnateľná publikácia. Poznatky predstavujú mimoriadne hodnotný zdroj agronomických informácií, a preto sú významné ako pre pestovateľov,…

Vláda vymenovala nového štátneho tajomníka MPRV SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) bude mať nového štátneho tajomníka. Návrh na rokovanie vlády SR predložil minister Samuel Vlčan. Od 1. februára sa funkcie ujme Martin Kováč, ktorý strieda na tejto pozícii Milana Kyseľa. Martin Kováč vyštudoval vodné hospodárstvo krajiny. Dlhé roky sa venuje adaptácii štruktúry krajiny na zmeny klímy, ktorá sa…