Demisia ministra Mičovského je logickým vyústením situácie v agropotravinárstve

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský priznal mieru zodpovednosti za svoje rozhodnutie a podáva demisiu. Slovenská poľnohospodárska a potravinárstva komora /SPPK/ hodnotí tento krok ako logické vyústenie všetkých vážnych problémov a napätej situácie v agropotravinárstve. Dnešné oznámenie demisie ministra pôdohospodárstva (demisiu podá budúci pondelok) súvisí s vymenovaním dnes už bývalej generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového…

Škodcovia strukovín

Strukoviny tento rok vzišli neskôr a sú stresované chladom, dažďom aj striedaním teplôt. Okrem chorôb sú pravidelne poškodzované škodcami. Ošetrenie proti nim je takmer nevyhnutnosťou, najmä proti zrniarke hrachovej. V účinných látkach sú zmeny, je ukončené povolenie pre thiacloprid, ale výber insekticídov je dostatočný. V máji vyliezajú z pôdy dospelce strapky hrachovej. Je to drobný čiarkovitý hmyz veľkosti 1,4 –…

Rozvodnené rieky a potoky zaplavili aj časť tohtoročnej úrody

Rozvodnené toky na niektorých miestach Slovenska zaplavili aj časť poľnohospodárskych plodín. Poľnohospodári v blízkosti vodných tokov rátajú škody a hovoria o lokálnych povodniach. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spúšťa celoslovenský monitor škôd. Rozvodnené rieky a potoky robia v týchto dňoch starosti aj poľnohospodárom. Nepriaznivá situácia je najmä v povodí Hronu. V oblasti Slovenskej Ľupče spadlo z pondelka na utorok 73 mm zrážok, čo je…

Choroby strukovín

Dlho očakávané zrážky môžu prispieť k šíreniu chorôb. Zásadou je dôkladne porasty prehliadnuť a k ošetreniu fungicídmi pristúpiť až v odôvodnených prípadoch. Preventívnym opatrením proti chorobám je používanie zdravého osiva odolných odrôd, striedanie plodín, zaorávanie pozberových zvyškov, vyvážené hnojenie a proti šíreniu bakterióz sa neodporúčajú kultivačné práce vo vlhkom počasí. Odporúčam používať biologické prípravky na ochranu rastlín, ktoré zmierňujú dopad…

Akú budúcnosť bude mať glyfosát v EÚ?

V januári 2020 potvrdila americká agentúra pre ochranu životného prostredia (EPA) svoje pozitívne stanovisko k bezpečnosti glyfosátu. Aj Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európska chemická agentúra (ECHA) a popredné zdravotné regulačné orgány v Nemecku, Austrálii, Južnej Kórei, Kanade, Novom Zélande, Japonsku a mnohých ďalších krajinách potvrdzujú bezpečnosť výrobkov na báze glyfosátu, ak sú používané podľa…

Na podanie žiadosti o priame podpory 2021 ostáva už len niekoľko dní

Za minulý rok 2020 vyplatila PPA priame platby a neprojektové podpory vo výške 582 809 281,92 EUR. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR upozornilo žiadateľov o priame podpory, že im zostáva na podanie jednotnej žiadosti na rok 2021 už len niekoľko dní – do 17. mája 2021.https://bit.ly/2Q8MoXi V tejto súvislosti nakrútila Pôdohospodárska platobná agentúra krátke…

Na podanie jednotnej žiadosti ostáva poľnohospodárom už len niekoľko dní

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) informuje, že poľnohospodárom ostáva na podanie jednotnej žiadosti na rok 2021 už len niekoľko dní. Termín na podanie je 15. mája. Keďže tento deň pripadne na deň pracovného pokoja, posledným dňom podávania žiadosti bude 17. máj 2021. Grafické prílohy ku všetkým žiadostiam žiadatelia podávajú v elektronickej podobe. Agrorezort…

Zverejnili sme zoznam zamestnancov PPA

Pôdohospodárska platobná agentúra pokračuje vo svojej začatej reformnej práci a chce byť ešte bližšie k žiadateľom a poberateľom dotácií.  Popri plánovanej digitalizácii a zjednodušenia procesov podávania a spracovania žiadostí teraz zverejňuje na svojej webovej stránke menný zoznam všetkých svojich zamestnancov. „Chceme byť otvorení a transparentní a týmto krokom si myslím, že sme opäť o kúsok…

Zvýšenie biodiverzity bez negatívnych dopadov na produkciu

Podľa medzinárodnej štúdie porovnávajúcej 42 000 príkladov diverzifikovaných a zjednodušených poľnohospodárskych postupov je zvyšovanie rozmanitosti v pestovaní plodín prospešné pre biodiverzitu bez toho, aby sa znižovali úrody plodín. Diverzifikácia zahŕňa postupy, ako je pestovanie viacerých plodín v rotácii, výsadba kvetinových pásov, obmedzovanie obrábania pôdy, pridávanie organických doplnkov, ktoré obohacujú pôdny život, a zakladanie alebo obnovovanie…

Mladí farmári rokovali s vedením PPA

Mladí farmári zo Združenia mladých farmárov na Slovensku (ASYF) sa už dlhodobo snažia o presadenie takých nástrojov, ktoré uľahčia fungovanie už existujúcim farmárom a taktiež začatie podnikania mladým farmárom v poľnohospodárskom sektore. Súčasné vedenie PPA im v tejto ich snahe chce byť nápomocné, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Ing. Jaroslav Jánoš privítal zástupcov ASYF v centrále PPA v Bratislave:…