Choroby repky ozimnej

Dažde koncom 16. týždňa a následné oteplenie sú ideálne podmienky pre šírenie a rozvoj hubových ochorení na repke. V autorizácii fungicídov nastali niektoré zmeny, ktoré uvádzam. Dážď umožní klíčenie sklerócií bielej hniloby (Sclerotinia sclerotiorum) na…