Rajecká dolina sa stala BIO certifikovanou lokalitou

Po niekoľkomesačnom snažení a v spolupráci s miestnymi poľnohospodármi sa  podarilo spoločnosti Kofola získať pre Rajeckú dolinu certifikáciu BIO lokality na voľný zber bylín. Česko-slovenská rodinná firma na výrobu nealko nápojov tak ide za svojím dlhodobým cieľom – zabezpečiť ochranu podzemných zdrojov vody, mať pod kontrolou kvalitu vstupných surovín a prispieť k zveľadeniu unikátneho ekosystému Rajeckej doliny. „Naše podnikanie…

Nový program platí poľnohospodárom za sekvestráciu uhlíka

Vďaka novému pilotnému programu od spoločnosti Bayer AG môže udržiavanie uhlíka v pôde priniesť ďalší zdroj príjmov. Program sa nazýva Bayer Carbon Initiative a kompenzuje pestovateľov, ktorí udržiavajú uhlík vo svojej pôde, použitím krycích plodín  v období rokov 2020 – 2021. Podľa Lisy Safarianovej, prezidentky spoločnosti Bayer Crop Science North America, môže spoločnosť v najbližších rokoch…

Nebezpečný vírus ohrozuje produkciu rajčín

Francúzske úrady varovali poľnohospodárov a záhradkárov, aby boli extrémne ostražití po tom, ako sa na farme vo Finistere objavil toboma vírus (ToBRFV), ktorý napáda paradajky, papriku a čili papričky. Francúzske ministerstvo poľnohospodárstva varovalo pestovateľov zeleniny, ale aj záhradkárov, aby si ihneď po styku so zeleninou umývali ruky, aby tak zabránili šíreniu vírusu. Varovanie prišlo po tom,…

Agroapokalypsa

Večer 10.7. o ôsmej hodine večer búrka a následne silné krupobitie spôsobilo v obci Kamenná u Jihlavy na Vysočine v Českej republike veľké škody na porastoch. Za desať minút spadlo 15 mm zrážok spolu s krupobitím a zničilo 70 hektárov úrody jačmeňa a kukurice.   Zdroj a snímky: Václav Wasserbauer  

Agrorezort poskytne poľnohospodárom 110 mil. €

V týchto dňoch sú diskutovanou témou dodatky k nájomným zmluvám so Slovenským pozemkovým fondom (SPF). Do dnešných dní bol systém v prenájmoch pôdy nastavený nespravodlivo. Nájomcovia, ktorí mali uzatvorené zmluvy s SPF, mali oveľa nižšie nájmy ako ostatní, ktorí na 77 % poľnohospodárskej pôdy v rámci SR platili trhové ceny nájmov. Predchádzajúca vláda zanedbala povinnosť…

Kukurica: vijačka, mora a kukuričiar

Na konci 26. týždňa bola dosiahnutá suma efektívnych teplôt (SET) 360 d°C (denných stupňov Celzia), ktorá signalizuje začiatok kladenia vajíčok vijačky kukuričnej (Ostrinia nubilalis). Optimálny termín pre chemický zásah – suma 550 d°C, ešte nebola dosiahnutá, predpokladáme koncom 29. a začiatkom 30. týždňa. To znamená, že ošetrovanie treba začať na konci 29. týždňa, podľa typu zvoleného insekticídu.…

Choroby repy

Teplo a vlhko sú hlavné predpoklady šírenia hubových ochorení repy. Najrozšírenejšie ochorenie na repe cukrovej je verticíliové vädnutie repy (Verticilium albo-atrum). Táto polyfágna pôdna huba napáda predovšetkým cievne zväzky (xylém). Okrem repy cukrovej napáda hlavne zemiaky a mnoho ďalších plodín a burín. Tento rok bola veľmi rozšírená v repke ozimnej. Navonok sa príznaky napadnutia prejavujú vädnutím vonkajších listov a často môže…

Agrorezort zásadne rozširuje dostupné údaje o poľnohospodárskej pôde

Bratislava 6. júl 2020 – Vlastníci pozemkov si odteraz môžu na jednom mieste overiť, kto na ich pôdu poberal agrodotácie prostredníctvom takzvaných priamych podpôr. Rozšírené údaje o poľnohospodárskej pôde budú pre odbornú i laickú verejnosť užitočnou pomôckou aj pri uzatváraní nájomných zmlúv. Ide o výsledok dlhodobej a intenzívnej spolupráce Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Úradu…

Slimáky, slizniaky

Po dlhotrvajúcom suchu je teraz zrážok dostatok, lokálne aj priveľa, čo vyhovuje slimákom a slizniakom. Už ich môžeme pozorovať v záhradkách a treba si kontrolovať aj poľné porasty. V záhradách škodia slimáky. Na poľných plodinách škodia najviac slizniačiky a slizovce, ktoré patria tiež do radu slimáky. Požer na nadzemných častiach rastlín sa prejavuje prehryznutím stonky alebo vyhrýzaním okrajov a dier…