Agritechnica 2019

Týmto príspevkom končíme seriál o exponátoch z veľtrhu Agritechnica 2019. Predstavíme vám zaujímavé stroje z ostatných kategórií. Spolupráca firiem John Deere a Volocopter vyústila k zostrojeniu drona umožňujúceho aplikovať pesticídy, tekuté hnojivá, či protimrazové prostriedky. Má aj ďalšie možnosti využitia. Jeho priemer je 9,2 m, čas letu 30 minút. Plne elektrických 18 rotorov dáva nosnosť až 200 kg.…

Semináre firmy Anja

Tohoročná séria tradičných predsezónnych seminárov firmy Anja bola zavŕšená na Smolenickom zámku. Moderátor podujatia Ing. Dušan Javor dal v úvode slovo jednému z majiteľov, Ing. Vladimírovi Pinčekovi, ktorý privítal prítomných. Ďalší člen vedenia firmy Ing. Oto Štefanička, ktorý má vo firme na starosti obchod s komoditami, vo svojom príhovore stručne spomenul činitele, ktoré momentálne definujú trh. Jedným z hlavných týchto…

Nová odroda maku z Prešovskej univerzity

Výsledkom niekoľkoročného výskumu ekológov z Prešovskej univerzity, pod vedením docenta Jozefa Fejéra, je vyšľachtenie a registrácia novej odrody maku siateho s názvom Azurit. Ten má lepšie parametre úrody a kvality ako registrované odrody. „Azurit sa vyznačuje stabilnou a vyššou úrodou semena s vyššou hmotnosťou tisíc semien v porovnaní s kontrolnými odrodami (Opal a Major). Makové…

Morenie osiva strukovín

Použitie prípravkov na morenie osiva strukovín proti chorobám vzchádzajúcich rastlín je veľmi obmedzené a prednostne zamerané na použitie mikrobiálneho prípravku Polyversum, s obsahom mikroskopickej huby Pythium oligandrum Drechsler, ktorá parazituje na fytopatogénnych hubách z rodov: Alternaria, Botrytis, Fusarium, Peronospora, Phoma, Phomopsis, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Verticillium a dalších. Je spúšťačom indukovanej rezistencie voči chorobám. Účinná…

Zmeny v autorizácii prípravkov na ochranu rastlín

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave informuje poľnohospodársku verejnosť, že 13. januára 2020 vyšli v Úradnom vestníku Európskej únie vykonávacie nariadenia Komisie č. 2020/17 a 2020/18, ktorými sa neobnovuje schválenie účinných látok chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl.  Podľa týchto nariadení sa všetky autorizácie a povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok musia…

Hraboš poľný

Upozorňujeme pestovateľov, že prípravok na likvidáciu hraboša poľného rodenticíd STUTOX-II je povolený používať do nôr až do 30. 10. 2026. Na použitie nepotrebujete povolenie od ÚKSÚP-u pri dodržaní všetkých pokynov uvedených na etikete. Pripomíname tieto informácie z etikety: Prípravok STUTOX – II obsahuje účinnú látku fosfid zinočnatý, rýchlo pôsobiaci jed, ktorý je rozpustný v kyselinách…

Brusel podporuje opätovné využívanie vody v poľnohospodárstve

Poľnohospodárske vodné zdroje sú pod rastúcim tlakom. Výbor pre životné prostredie Európskeho parlamentu v stredu prijal pravidlá opätovného použitia vyčistenej odpadovej vody pre závlahy v poľnohospodárstve. Cieľom je riešiť nedostatok vody v období sucha v letných mesiacoch. Nedostatok vody predstavuje v Európe rastúci problém. V neformálnej dohode s Radou o zabezpečení zdrojov sladkej vody v EÚ sa…

Agritechnica 2019 – kombajny

Kombajny sa na veľtrhu Agritechnica 2019 snažili zaujať dizajnom, výkonom, ale aj technickou vyspelosťou.   V súčasnosti najvýkonnejší kombajn na svete s výkonom 790 koní uvádza firma CLAAS pod označením CLAAS Lexion 8900. Má o 90 koní viac, než konkurenčný New Holland CR10.90. Výkonnosť Lexionu dopĺňa obrí zásobník na zrno o objeme 18 000 l. Systém…

Jeseň 2019 priniesla o niečo menšiu úrodu ako v roku 2018

Priemerné úrody plodín v rámci jesenného zberu sú o 2 – 16 % nižšie v porovnaní s rokom 2018. Vyplýva to z monitoringu jesenných prác, ktoré pravidelne robí Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci so svojimi 38 regionálnymi komorami.  Opätovne sa potvrdilo, že klimatické zmeny mali aj v roku 2019 vplyv na úrody poľnohospodárskych plodín, a to aj letných a aj jesenných.…