Deň medziplodín na DVP Agro, a.s.

Začiatkom novembra sa na pozemkoch spoločnosti DVP Agro, a.s. hospodáriacej neďaleko mesta Brno, konalo zaujímavé podujatie zamerané na pestovanie medziplodín. Po teoretickej časti boli na pozemkoch spoločnosti predvádzané viaceré spôsoby mechanického ukončovania vegetácie medziplodín a sejby do takto vytvoreného mulču. -tb-

Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo ďalší nástroj na podporu výrobcov slovenských potravín

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) pod vedením ministra Samuela Vlčana predložilo na dnešné rokovanie Vlády Slovenskej republiky, materiál „Podporné opatrenia na spracovanie produktov poľnohospodárskej prvovýroby“. Projekt bol vypracovaný v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Ide o výraznú pomoc slovenským prvovýrobcom na obdobie rokov 2022 – 2039, ktorá môže dosiahnuť až 1,25…

Ďalší problematický herbicíd

Popri diskusiách o obnovení schválenia glyfosátu na konci tohto roka a nedávnym opätovným povolením neonikotínoidov v reakcii na problémy s vírusovou žltačkou repy, ktorá zasiahla repný priemysel, je v súčasnosti používanie pesticídov vo Francúzsku v diskusiách v rámci poľnohospodárstva na poprednom mieste. V súčasnosti vypuklo nové napätie okolo prípravkov na báze prosulfocarbu, ktorý je po…

V Poľsku budú viacročné, kvetinové biopásy podporované sumou 910 eur na hektár

Témou konferencie „Biodiverzita, jej význam v poľnohospodárstve“ organizovanej Kujawsko-pomorským poľnohospodárskym poradenským centrom bolo oboznámiť účastníkov s problematikou schémy plánovanej v rámci druhého piliera novej SPP, týkajúcej sa vytvorenia dlhodobých kvetinových pásov na ornej pôde.  Podľa definície bude schéma „Viacročné kvetinové pásy“ spočívať v zakladaní a udržiavaní viacročných kvetinových pásov. Cieľom takýchto aktivít je obohatiť biodiverzitu a…

PPA vypočula poľnohospodárov a znovu otvára výzvu „Zelená nafta 2021“

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejňuje druhú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.62978 v znení dodatku č. 2.  Výzva je  určená pre žiadateľov, ktorí si v termíne prvej výzvy (od 16. augusta 2021 do 17. septembra 2021) žiadosť nepodali. Vychádzame tak v ústrety požiadavke samotných…

Agrolesníctvo: veľký potenciál, veľa prekážok

Agrolesnícke systémy ponúkajú veľký potenciál kombinovať ukladanie CO2 s využívaním pôdy. Odhady hovoria o skladovacej kapacite až 1,5 miliardy ton CO2 ročne, čo zodpovedá tretine celkových emisií Európskej únie. Vyhlásil to prezident Európskej agrolesníckej asociácie (EURAF) Patrick Worms. Agrolesnícke systémy majú podľa prezidenta EURAF okrem svojej funkcie skladovania uhlíka množstvo ďalších výhod, najmä pokiaľ ide…

Dobrá správa pre poľnohospodárov – PPA vypláca preddavky na priame podpory

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala s vyplácaním preddavkov na priame podpory. Prvé platby odišli v piatok 22. októbra 2021 a išlo o preddavkové platby na viazané priame platby na zvieratá. Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss: „Pôdohospodárska platobná agentúra, po získaní trvalej akreditácie, pokračuje vo vyplácaní podpôr a pomoci slovenským poľnohospodárom. Po spustení platieb miestnym akčným skupinám (MAS)…

PPA posiela prvé pozastavené platby

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) po úspešnom obhájení akreditácie a splnení všetkých požiadaviek na plnohodnotné poskytovanie podpôr poľnohospodárom posiela prvé pozastavené platby. Pod vedením generálneho riaditeľa PPA Jozefa Kissa PPA prijala opatrenia, ktoré prispievajú k urýchlenému vyriešeniu situácie s čerpaním financií z projektov poľnohospodárov. „Výsledkom týchto opatrení je, že dnes odchádzajú na účty žiadateľov prvé platby a postupne do konca tohto…

Rozhodujúca časť roka pre poľnohospodárov je v plnom prúde

Včas pozbierať úrodu, včas zasiať novú a čo najviac zachytiť zimnú vlahu pre budúcu úrodu – aj o tom sú momentálne práce na poliach. Poľnohospodári zbierajú jesenné plodiny, ošetrujú pôdu a popritom ešte zakladajú aj budúcoročnú úrodu: tradične rozhodujúca časť roka je v plnom prúde. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora bude zisťovať stav prác na poliach vo všetkých regiónoch Slovenska.…