O novinkách na kávičke s ASROU

Spoločnosť ASRA, spol. s r.o. pravidelne organizuje odborné semináre pod názvom Kávička s Asrou. Kvôli momentálnym obmedzeniam ho v polovici januára zorganizovali ako on-line webinár. Tentokrát sa zamerali len na novinky, s ktorými ASRA tento rok prichádza na trh. Jedným z nových segmentov, do ktorého vstupujú, je výživa hospodárskych zvierat. Umožní im to spolupráca so spoločnosťou Manetech, a.s., vyrábajúcou probiotické…

Agrorezort vníma krajinu v jej jedinečnej celistvosti

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) predložilo koncom roka 2020 do medzirezortného pripomienkového konania návrh Vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Z odborného posúdenia vyplýva, že táto vyhláška vníma krajinu jednostranne, zdôrazňujúc priority ochrany prírody, avšak bez širšieho zváženia dosahov na ľudí, ktorí sú skutočnými údržbármi vidieka a živiteľmi nás…

Platby na hektár, alebo rozvojové investície: Ako Slovensko využije nové agrodotácie?

Ministerstvo pôdohospodárstva v budúcom dotačnom období zrejme už nebude navyšovať priame platby na úkor investičných projektov. Hoci sa farmárom znížia hektárové dotácie, podpora investícií môže zvýšiť produkciu slovenského poľnohospodárstva a lepšie ho pripraviť na klimatické zmeny. Hoci ide len o jedno z množstva dôležitých rozhodnutí, pred ktorým stojí rezort pôdohospodárstva, pre budúce dotačné obdobie môže…

Pôdohospodárstvo by malo byť súčasťou kritickej infraštruktúry

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora víta návrh skupiny poslancov Národnej rady SR, ktorí chcú zmenou legislatívy zaradiť medzi sektory kritickej infraštruktúry aj pôdohospodárstvo. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora /SPPK/ túto zmenu plne podporuje, pretože v prípade pôdohospodárstva ide o profesie, bez ktorých nie je možné zabezpečiť chod štátu, obzvlášť v kritických situáciách. „Plynulá výroba potravín z domácich zdrojov a jej cielená…

Alternatívna ochrana rastlín

Švajčiarske výskumné stredisko Agroscope pracuje na súčasných výzvach v ochrane plodín. Minulý rok sa uskutočnili rôzne poľné testy, ktorých výsledky boli prezentované na konferencii o pestovaní zeleniny na otvorenom poli.   Kontrola peronospóry V rámci fungicídnych pokusov boli testované rôzne syntetické chemické pesticídy, fosfonáty, induktory rezistencie a alternatívne účinné látky na boj proti peronospóre v šaláte (Bremia lactucae). Syntetické účinné látky,…

EÚ podporuje vývoj viacročného jačmeňa

Výskumní pracovníci z Heinrich Heine University Düsseldorf získali jeden z renomovaných Consolidator Grants od Európskej rady pre výskum (ERC). V nasledujúcich piatich rokoch ho použijú na výskum vývoja trvalých odrôd obilnín. Tento prístup k udržateľnejšej výrobe potravín financuje ERC dvoma miliónmi eur. Príprava pôdy, sejba, zber – táto základná poľnohospodárska prax sa od úsvitu poľnohospodárstva nezmenila. Veľkým…

Priemerné úrody jesenných plodín sú výzvou pre štát a poľnohospodárov

Výkyvy počasia už minimálne piaty rok po sebe negatívne vplývajú na kvalitu a množstvo poľnohospodárskych plodín. Ani rok 2020 nebol výnimkou. Extrémne suchá, prívalové dažde, prízemné jarné mrazy či prerušovaná žatva sa už stali normou. Právom tak môžeme povedať, že atypické roky na počasie a jeho vplyv na úrodu sa už stali typickými, bežne sa opakujúcimi rokmi.…

Prehľad podpôr poskytnutých PPA v roku 2020

Administrovanie podpôr Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) v roku 2020 bolo ovplyvňované viacerými rizikovými faktormi, najmä pandemickou situáciou, udelením skúšobnej lehoty na akreditáciu a viacerými personálnymi zmenami vo vedení organizácie. Napriek všetkým týmto okolnostiam si organizácia splnila svoje úlohy v roku 2020 v plnom rozsahu. V roku 2020 (k 14.decembru 2020) vyplatila PPA poľnohospodárom na všetkých podporách celkovo 674 598 154,52 EUR,…

Na Slovensku zaistili od roku 2018 vyše 5 tisíc litrov ilegálnych prípravkov na ochranu rastlín

Kriminálny úrad Finančnej správy (KÚFS) za odbornej podpory Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a v súčinnosti fytoinšpektorov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ÚKSÚP) odhalili spolu od roku 2018 a vyšetrovali niekoľko prípadov týkajúcich sa nezákonného dovozu prípravkov na ochranu rastlín. Agrorezort varuje pred kúpou takýchto výrobkov a radí, čo robiť pri podozrivých ponukách na trhu.…