Odpočet činnosti PPA pod vedením generálneho riaditeľa Jozefa Kissa a akreditačný proces

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pod vedením generálneho riaditeľa Jozefa Kissa  prijala opatrenia, ktoré majú zaručiť obnovenie akreditácie pre agentúru k 15. októbru 2021. Obnovenie akreditácie predpokladá splnenie 72 opatrení, pre ktoré má PPA akreditáciu podmienečne pozastavenú. Rozhodlo o tom 14. októbra 2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). Jozef Kiss, generálny riaditeľ PPA: „V čase môjho…

Ďalší krok k ochrane pôdy v Českej republike

Systém ochrany pôdy posilnili v Českej republike novou protieróznou vyhláškou. Jej cieľom je chrániť pôdu pred vodnou eróziou, ktorá ohrozuje až 60 % poľnohospodárskej pôdy. Opatrenia proti vodnej erózii navyše môžu pozitívne ovplyvňovať aj odolnosť pôdy proti veternej erózii (týka sa 14 % poľnohospodárskej pôdy). Protierózna vyhláška umožní kontrolovať a pokutovať poľnohospodárov za nešetrné hospodárenie na pôde. Je aj…

Agropolitika bude mať po reforme tretí, sociálny pilier

Kompromisná dohoda o reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky zavádza nový sociálny rozmer agropolitiky. Agrodotácie by sa mali vyplácať už len poľnohospodárom, ktorí budú vytvárať dobré pracovné podmienky svojim zamestnancom. Spoločná poľnohospodárska politika EÚ (SPP) by po novom už nemala stáť iba na dvoch, tradičných pilieroch: priamych platbách poľnohospodárom a Programe rozvoja vidieka. Tretí pilier agropolitiky sa…

Európska komisia schválila desať geneticky modifikovaných organizmov

Európska komisia schválila 17. augusta po dôkladnom preskúmaní sedem geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Konkrétne ide o tri druhy kukurice, dva druhy sóje a po jednom druhu repky olejnej a bavlny. Obnovilo schválenie ďalších troch GMO (dvakrát kukurice a jednej repky olejnej). Všetky schválenia sa týkajú použitia v potravinách a krmivách; žiadne z týchto povolení nepokrýva…

Deň cukrovej repy

V polovici augusta sa v Seliciach pri Šali uskutočnil Deň cukrovej repy pod záštitou spoločnosti Slovenské Cukrovary, s.r.o. Na políčkach bolo vysiatych 29 odrôd repy cukrovej od 4 osivárskych spoločností. Pestovatelia mali možnosť prezrieť si aj pokusy s niekoľkými variantmi fungicídneho ošetrenia repy, rovnako tak boli pripravené aj pokusné parcelky s odporúčaniami firiem pre listovú výživu porastov. Pestovateľskú…

Choroby tekvicovitých plodín

Pri pozorovaní bežných chorôb tekvicovitých sa zameriavame aj na sledovanie nových karanténnych chorôb, ktoré môžu ohrozovať tekvicovité. Z chorôb sú to najmä virózy a zo škodcov molice, mínerky, strapky a húsenice.   Tobacco ringspot virus [TRSV00] vírus krúžkovitosti tabaku Vírus má pôvod v centrálnej a východnej časti Severnej Ameriky. Výskyty boli hlásené z Ázie, Afriky, Strednej Ameriky a oblasti Karibiku, Južnej Ameriky a Oceánie…

Pripravuje sa európska super pšenica odolná voči chorobám

Rastliny pšenice sú rezistentné na septóriu iba do určitého stupňa vývoja, následne vnútorný regulačný gén deaktivuje túto funkciu a rastlina sa stane citlivou na patogén. Práve tomuto vypnutiu chcú vedci zabrániť pomocou genetického inžinierstva. Vďaka dobre cielenému bodovému zásahu sa tento gén stáva „nečitateľným“ v časti DNA, čakajúcej na kopírovanie, takže si pšenica zachováva ochranu pred septóriami…

Ošetrenie strniska

Posledné agronomické opatrenie na pozberaných plochách obilnín, strukovín a repky je likvidácia burín. Znovu upozorňujem, že používanie glyfosátu ako totálneho herbicídu prináša zdravotné riziká. WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) upozornila, že glyfosát je pravdepodobne pre človeka karcinogénny. Používajte preto klasické zdravotne bezpečné metódy ošetrovania strnísk len mechanickými kultivačnými zásahmi a chemické zásahy obmedzte na minimum. Spoločné pre všetky…

Choroby kukurice

Porasty kukurice kvitnú. Tento rok  sú nevyrovnané, slabé, lokálne je silný výskyt kukuričiara. Poškodenie môže byť vstupnou bránou pre choroby. Prašnú sneť kukuričnú nie je možné potlačiť postrekmi, na jej zneškodnenie slúži morenie osiva. Uvádzam choroby, ktoré je možné zvládnuť aplikáciou foliárnych fungicídov.   Hrdza kukuričná (Puccinia sorgi) je významná v najteplejších oblastiach Slovenska. Napáda najmä porasty kukurice…

O novom generálnom riaditeľovi SPF sa rozhodne ešte v auguste

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyhlásilo ešte v júli výberový pohovor na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (SPF). O uvedenú pozíciu prejavilo záujem až sedem uchádzačov. Výberový pohovor sa uskutoční ešte tento mesiac a následne bude o návrhu na vymenovanie rozhodovať Vláda SR. Od uchádzačov sa vyžadujú manažérske, riadiace a organizačné…