Presný prístup k predpovedaniu rastu hľúz zemiakov

Projekt Grampian Growers Tuberzone je škótska operačná skupina, ktorá sa zameriava na výhody používania presnej technológie na optimalizáciu hodnoty sadiva zemiakov. Jim Wilson zo spoločnosti SoilEssentials – „Tuberzone je model plodín, ktorý beží v cloude. Na predpovedanie úrody používa satelitné a dronové snímky, globálne záznamy o počasí v poľnom meradle na celom svete“. Táto technológia pomáha farmárom rozhodnúť…

Agrorezort o reforme agropolitiky EÚ: Je to pozitívny posun, ktorý nám umožní zmeniť naše poľnohospodárstvo

Podľa ministerstva pôdohospodárstva sa do kompromisnej dohody o reforme agrodotácií podarilo presadiť väčšinu slovenských požiadaviek. Agrorezortu však vadí, že z viazaných platieb nemôže podporiť pestovanie zemiakov. Výhrady má aj voči novým ekoschémam, ktoré majú motivovať farmárov k prírode šetrnejšiemu hospodáreniu. Slovenský agrorezort aj napriek niektorým výhradám, hodnotí posun v reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky pozitívne, vyplýva to…

Na vidieku záleží – 285 miliónov EUR navyše zo štátneho rozpočtu pre pôdohospodárov

Život na slovenskom vidieku zaostáva za mestom. Obyvateľov tam najviac trápi slabo rozvinutá infraštruktúra, nevysporiadané vlastnícke práva k pôde, chýbajúce služby pre každodenný život, podnikateľské aj pracovné príležitosti. To všetko vedie k vyľudňovaniu slovenského vidieka. Preto Vláda SR podstatne zvyšuje spolufinancovanie rozvoja vidieka z národných zdrojov. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR…

Nahradia autonómne roboty brigádnikov okopávajúcich zeleninové polia?

Je možné, že v blízkej budúcnosti roboty nahradia ľudskú pracovnú silu? V každom prípade je potrebný človek na ich nastavenie. Vedia ušetriť pracovnú silu, jeden človek vie obsluhovať niekoľko strojov, čím sa môže znížiť potreba počtu brigádnikov, no zvýši sa technická náročnosť spolu s potrebou vedomostí na obsluhu stroja. Sú tieto roboty výhodou? Oplatia sa…

Choroby repy

Porasty repy tento rok značne trpia suchom. Aj napriek nedostatku zrážok sa na porastoch objavujú choroby. V autorizácii fungicídov do cukrovej repy sú zmeny. Najrozšírenejšie ochorenie na cukrovej repe je verticíliové vädnutie repy (Verticilium albo-atrum). Tato polyfágna pôdna huba napadá predovšetkým cievne zväzky (xylém). Okrem cukrovej repy napadá hlavne zemiaky a mnoho ďalších plodín a burín. Tento rok bola…

PPA sa mení na modernú inštitúciu hodnú 21. storočia

Transformácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na prehľadnú a dostupnú pre všetkých pôdohospodárov patrí medzi najvyššie priority nového vedenia agrorezortu. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Samuel Vlčan spolu s generálnym riaditeľom PPA Jozefom Kissom dnes predstavili hlavné kroky smerujúce k prerodu tejto kľúčovej inštitúcie nášho agrosektora na modernú a pro-klientsky orientovanú organizáciu. Zdynamizovanie procesu transformácie PPA bude…

Sladovnícke jačmene v Nýrovciach

Posledný júnový deň patril sladovníckym jačmeňom od spoločnosti Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Na poliach AGROMARKT-u Nýrovce, s.r.o. si pestovatelia mohli prezrieť 12 odrôd, ktoré boli, napriek jarným nepriaznivým poveternostným podmienkam, v dobrej kondícii. Všetky pokusy boli vysiate v štandardnom termíne na jar, vzhľadom na zlé terénne podmienky sa im tentokrát jesenný výsev nepodarilo uskutočniť. Číslom…

Ošetrenie repky pred zberom

Posledným ošetrovaním repky pred zberom je úprava porastu tak, aby boli čo najmenšie straty na úrode. Po zákaze diquatu, ktorý bol určený na desikáciu pred zberom, je výber vhodného prípravku sťažený. Zostali lepidlá, vodné sklo a na desikáciu sa využívajú glyfosáty. Prípravok Polyfix vo forme kvapalného koncentrátu (SL) pre riedenie vodou, ktorý je určený na zníženie zberových strát. …

Vedci pracujú na prípravku, ktorý vie riadene dávkovať živiny

Vedci z Mendelovej univerzity v Brne pokročili vo vývoji bioenergetického prípravku pre rastliny, ktorý môže ovplyvniť pôdnu vlhkosť a vie rastlinám riadene dávkovať živiny, čím zabezpečí ich vitalitu aj v období sucha. Potenciál zlepšiť  manažment vody v pôde majú prípravky založené na báze superabsorpčných polymérov alebo prírodných hydroabsorbentov. Pre optimálny rast a vývoj rastlín je…