Európsky parlament požaduje harmonizáciu merania dusičnanov

V súvislosti so znečistením vôd Európskej únie dusičnanmi sa poslanci Európskeho parlamentu vyslovili za harmonizáciu ich merania a vyhodnocovania. Podľa prijatého uznesenia sa musí zabezpečiť, aby údaje z rôznych členských štátov boli porovnateľné. Opatrenia na ochranu vôd by podľa poslancov mali vychádzať zo skutočných údajov o kvalite vody a nie z teoretických modelov. Vyzýva tiež…

Ošetrenie obilnín proti chorobám

Počasie bolo doteraz priaznivé pre zdravotný stav obilnín, bolo sucho a choroby sa nešírili. Po dažďoch sa situácia môže zmeniť. Choroby báz stebiel už nebudú ohrozovať porasty, budú to skôr listové choroby. Mnohé fungicídy majú kombinovaný účinok na široké spektrum chorôb. Černanie báz stebiel (Ophiobolus graminis syn. Gaeumannomyces graminis) vyžaduje na šírenie teploty 12 – 20 °C a prevlhčené pôdy. Šíri…

Blyskáčik na repke

Pripravme sa aj na blyskáčika repkového. Čím rýchlejšie repka rozkvitne, tým kratšie bude poškodzovať puky chrobák blyskáčik repkový (Meligethes aeneus). V posledných rokoch sa ukazuje, že zásah proti tomuto škodcovi pre krátkosť času jeho škodlivosti nie je nutný. Pri použití insekticídov sa preto riaďte podľa jeho skutočného výskytu. Kritické čísla sú rôzne: keď sú zelené kvetné puky ešte…

Poľnohospodári môžu žiadať o štátnu pomoc v troch nových výzvach

PPA zverejnila tri výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci. V prvej môžu žiadatelia predkladať žiadosti na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie, v druhej žiadosti na opatrenie dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty a v tretej výzve môžu žiadať o dotáciu na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat. Výzva na  založenie a vedenie…

Fómová hniloba a pleseň kapustová na repke

  Fómová hniloba repky Už na jeseň mohla napadnúť repku fómová hniloba Leptosphaeria maculans (anamorfa – Phoma lingam), hubové ochorenie typické pre kapustovité rastliny. Prejavuje sa nepravidelnými bledými škvrnami posiatymi čiernymi bodkami pykníd na listoch aj stonkách repky. Na stonkách sú škvrny ohraničené čiernym pletivom, čo spôsobuje praskanie stoniek najčastejšie tesne nad povrchom pôdy. Cez praskliny sa dostávajú…

Regenerácia a regulácia repky ozimnej

Repky sa v posledných dňoch začali dvíhať, mnohé sú prihnojené, tie slabšie potrebujú aj stimuláciu. Treba posudzovať každý porast jednotlivo a prispôsobiť sa vývoju repky a počasiu. V autorizácii pribudli nové účinné látky. Klasické morforegulačné prípravky sú Atonik a Asahi SL. Sú to stimulátory rastlín, ktorých účinnými látkami sú aromatické nitrozlúčeniny. Tieto nitrozlúčeniny sa nachádzajú v prirodzených podmienkach v každej…

Žiadame zabezpečiť stabilné a plnohodnotné dodávky energií pre agropotravinársky priemysel

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) žiada vládu SR, aby pri hľadaní riešení zmiernenia dopadov kritického vývoja na trhoch s elektrinou a zemným plynom neohrozila životaschopnosť a konkurencieschopnosť domáceho poľnohospodárstva a potravinárstva. Vyrobiť dostatok zdravých potravín je kľúčovou úlohou našich poľnohospodárov a potravinárov. V období dramatického zdražovania je mimoriadne zásadné, aby boli aj naďalej zachované plynulé dodávky energií pre agropotravinársky…

Agrorezort špeciálnu štátnu pomoc pre poľnohospodárov a potravinárov zatiaľ neplánuje

Slovenskí potravinári od agroministerstva žiadajú, aby opatrenia, ktoré Komisia po začiatku vojny na Ukrajine prijala na zaistenie potravinovej bezpečnosti v EÚ, využilo na mimoriadne schémy štátnej pomoci. Rezort chce však výrobcom pomôcť zatiaľ len európskymi peniazmi. Obyvatelia EÚ sa nedostatku jedla po začiatku ruskej agresie na Ukrajine obávať nemusia, no stúpajúce ceny potravín budú pre…

Štúdia naznačuje, že krycie plodiny sú na reguláciu škodcov účinnejšie ako insekticídy

V novo publikovanej štúdii výskumníci z Pennsylvania State University naznačujú, že najlepšie výsledky v oblasti ochrany proti škodcom môžu nastať vtedy, keď pestovatelia podporujú biologickú kontrolu vo forme prirodzených nepriateľov škodcov – výsevom krycích plodín. „Použitie krycích plodín môže pomôcť znížiť eróziu a stratu živín, zlepšiť zdravie pôdy a zlepšiť ochranu proti škodcom,“ poznamenal spoluautor…