Slimáky, slizniaky

Budúca úroda repky je v tomto období ohrozená nielen hrabošmi, ale po dažďoch aj slimákmi a slizniakmi, ktorí sa šíria najmä v záhradkách, odkiaľ sa šíria na polia. V záhradách sú rozšírené slimáky a môžu sa šíriť aj do porastov vzchádzajúcej repky. Na poľných plodinách škodia najviac slizniačiky a slizovce, ktoré patria do radu slimáky. Požer na nadzemných častiach…

Tretí odhad Štatistického úradu SR potvrdil vyššiu úrodu kukurice aj slnečnice a pokles produkcie zemiakov

Tohtoročná úroda kukurice na zrno a siláž, slnečnice, ako aj technickej cukrovej repy by mala byť v porovnaní s rokom 2019 vyššia, pri týchto plodinách sa očakáva aj medziročne vyšší výnos z jedného hektára. Naopak nižšia úroda sa očakáva u zemiakov. Tretí odhad úrody 2020 realizoval Štatistický úrad SR k 15. septembru, dotýka sa už…

Minister Ján Mičovský absolvoval rokovania v Poznani

Od júla 2020 predsedá Vyšehradskej skupine ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva Poľsko. Aj preto sa 27.-28. septembra 2020 dejiskom rokovaní ministrov Vyšehradskej štvorky (Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko) stalo mesto Poznaň. Tentoraz bolo stretnutie obohatené o ministrov ďalších 7 štátov EÚ: Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko.  SR zastupoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský. Témy ako Spoločná…

Ochrana zemiakov pri naskladnení

Každoročne sa v signalizácii venujem chorobám zemiakov, ktoré majú vplyv na ich skladovanie. Karanténne choroby, ktoré by mohli ovplyvniť ich skladovateľnosť, ako sú hnedá hniloba zemiaka a krúžkovitosť zemiakov sa v našich podmienkach našťastie nerozšírili, zostávajú klasické choroby, s ktorými sa stretávame každoročne. V autorizácii prípravkov, ktoré pomáhajú udržať dobrý zdravotný stav uskladnených zemiakov nie sú žiadne zmeny. Vo fáze…

Aké percento pôdy bude vyčlenené pre mimoprodukčné funkcie?

Jedným z bodov, ktorý rezonuje u európskych poľnohospodárov, je otázka: Koľko ornej pôdy by malo byť v budúcnosti vyhradených pre ochranu biodiverzity? Vo svojej stratégii v oblasti biodiverzity, ktorá je súčasťou reformy SPP, stanovila Európska komisia v budúcnosti cieľovú hodnotu 10 % poľnohospodárskej plochy ako úhorovú pôdu. Počas diskusie medzi ministrami poľnohospodárstva EÚ začiatkom týždňa v…

Individuálne prehliadky kukurice od Limagrainu

Spoločnosť Limagrain v druhej polovici septembra uskutočnila, formou individuálnych prehliadok, niekoľko poľných dní venovaných hybridom kukurice. Na pozemkoch družstva Agrimpex v Trsticiach (okr. GA) si ich pestovatelia mohli prezrieť 12 s FAO od 320 do 560. Pripravených bolo aj niekoľko noviniek pre budúcoročnú sezónu, ktoré doplnia chýbajúce FAO skupiny v zrnovom segmente. Jednou z nich…

Cukor to istí

K spotrebiteľom putuje čerstvý cukor z tohtoročnej úrody cukrovej repy. Slovenským pestovateľom a výrobcom cukru sa aj napriek náročnému covidovému roku podarí odvetvie bieleho zlata udržať nad vodou a zabezpečiť sebestačnosť vo výrobe cukru. Sektor cukrová repa-cukor totiž predstavuje jednu z posledných oblastí, v ktorých Slovensko nie je odkázané na dovoz. V polovici septembra sa na Slovensku začala cukrovarnícka kampaň 2020/2021.…

Morenie osiva ozimných obilnín

Sneti prenosné osivom je možné účinne riešiť iba morením osiva. Účinné látky sa menia a s nimi aj účinok na jednotlivé sneti, prípadne plesne. Prašná sneť pšeničná (Ustilago tritici) je v poraste jasne viditeľná už pred klasením žltohnedým sfarbením zástavového listu, ale najviditeľnejšia je hneď po vyklasení. Choré rastliny klasia skôr a celý klas okrem vretienka je premenený na čierne…

Novinky od KWS na dni poľa v Kozárovciach

V polovici septembra sa na pozemkoch PD Kozárovce uskutočnil Deň poľa kukurice. Bol to jeden zo série poľných dní, ktoré si spoločnosť KWS pripravila pre pestovateľov v tomto mesiaci. V poloprevádzkovom pokuse bolo na ukážku pripravených 8 hybridov kukurice od FAO 330 do FAO 530. Od minulého roku sa pri vybraných hybridoch objavuje aj značka PLUS4GRAIN. Tá označuje…