Morenie osiva cukrovej repy

V minulosti bolo v Slovenskej republike na morenie osiva cukrovej repy povolených šesť prípravkov (Force 20 CS, Gaucho 70 WS, Janus 180 FS, Cruiser 70 WS, Poncho 600 FS a Poncho Beta 453 FS), z toho päť z nich (Gaucho 70 WS, Janus 180 FS, Cruiser 70 WS, Poncho 600 FS a Poncho Beta 453…

Slovenskí pestovatelia začínajú bojovať s klimatickými zmenami tzv. smart-repami

Skončila sa cukrovarnícka kampaň, vďaka ktorej slovenskí pestovatelia a dva cukrovary zabezpečili pre spotrebiteľov takmer 160 tisíc ton slovenského cukru. Sezóna pestovania repy a produkcie bieleho zlata pritom nebola vôbec jednoduchá. Slovenský cukrovarnícky spolok ju pre následky nepriaznivého počasia označil za jednu z najťažších za posledné roky. Domáci pestovatelia budú v novej sezóne pestovať na poliach už aj…

Ochrana plodín proti ohryzu zverou

Prípravok TRICO, ktorého účinnou látkou je ovčí tuk, pôsobí ako repelent svojimi aromatickými a chuťovými látkami. Cielená aplikácia prípravku na mladé kultúry zabezpečí nerušený rast bez zníženia úrodových strát plodín. K prírodnému repelentu je pridané farbivo pre značkovanie. V porastoch repky olejnej, kukurice, sóje a slnečnice aplikujte zriedený prípravok v dávke 15 l/ha v 200 – 300 l vody/ha…

Morenie osiva slnečnice ročnej, maku siateho a ľanu siateho

Jarné olejniny: repka jarná, slnečnica, mak, ľan a sója sú ohrozené pri vzchádzaní množstvom hubových patogénov nachádzajúcich sa v pôde. V tomto roku nastali zmeny vo fungicídnom morení a pribudlo morenie proti škodcom vzchádzajúcich rastlín. Okrem morenia osiva olejnín platia všeobecné zásady prevencie chorôb: vhodná predplodina, odstup pestovania na tom istom pozemku, rešpektovanie pôdnych a poveternostných požiadaviek plodín, odstraňovanie pozberových zvyškov,…

Morenie osiva repky jarnej a horčice

Jarné olejniny: repka jarná, slnečnica, mak, ľan a sója sú ohrozené pri vzchádzaní množstvom hubových patogénov nachádzajúcich sa v pôde. V tomto roku nastali zmeny vo fungicídnom morení a pribudlo morenie proti škodcom vzchádzajúcich rastlín. Okrem morenia osiva olejnín platia všeobecné zásady prevencie chorôb: vhodná predplodina, odstup pestovania na tom istom pozemku, rešpektovanie pôdnych a poveternostných požiadaviek plodín, odstraňovanie pozberových zvyškov,…

Morenie osiva kukurice

V úvode upozorňujem na výnimku pri mimoriadnych situáciách. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka povoľuje od 1. januára do 29. apríla 2020 insekticídny prípravok Force 20 CS s účinnou látkou tefluthrin na ochranu kukurice a kukurice lahôdkovej proti pôdnemu hmyzu v dávke 100 ml na 100 000 semien. Syntetický pyrethroid tefluthrin usmrcuje hmyz ako dotykový a požerový jed. Pyrethroidy účinkujú na sodíkovom kanály…

O ukončení používania účinnej látky thiacloprid

V Našom poli 02/2020 na strane 72 v správe Schválenie thiaclopridu v EÚ neobnovené, sme nesprávne uviedli termíny, do ktorých bude platiť povolenie na používanie insekticídov s obsahom účinnej látky thiacloprid. Všetkým týmto prípravkom (Biscaya, Bariard, Calypso, Sonido, Proteus) musia členské štáty zrušiť autorizácie najneskôr do 3.8.2020 a dátum najneskoršieho použitia je stanovený na 3.2.2021. Po…

RWA prichádza s projektom máp relatívneho výnosového potenciálu

Koniec januára patril seminárom spoločnosti RWA SLOVAKIA, s.r.o., ktoré sa konali v Nitre, Michalovciach a v obci Búč. Zástupcovia spoločnosti, Ing. Ján Gutten a Ing. Patrik Ciklaminy, postupne predstavili portfólio prípravkov ponúkaných oddelením pesticídov a hnojív. S ponukou osív na nich nadviazali Ing. Jana Garaiová a Ing. Marian Bačiak. Spoločnosť RWA sa už druhým rokom venuje projektu precízneho vzorkovania pôd. Bližšie o tejto…

Agritechnica 2019

Týmto príspevkom končíme seriál o exponátoch z veľtrhu Agritechnica 2019. Predstavíme vám zaujímavé stroje z ostatných kategórií. Spolupráca firiem John Deere a Volocopter vyústila k zostrojeniu drona umožňujúceho aplikovať pesticídy, tekuté hnojivá, či protimrazové prostriedky. Má aj ďalšie možnosti využitia. Jeho priemer je 9,2 m, čas letu 30 minút. Plne elektrických 18 rotorov dáva nosnosť až 200 kg.…

Semináre firmy Anja

Tohoročná séria tradičných predsezónnych seminárov firmy Anja bola zavŕšená na Smolenickom zámku. Moderátor podujatia Ing. Dušan Javor dal v úvode slovo jednému z majiteľov, Ing. Vladimírovi Pinčekovi, ktorý privítal prítomných. Ďalší člen vedenia firmy Ing. Oto Štefanička, ktorý má vo firme na starosti obchod s komoditami, vo svojom príhovore stručne spomenul činitele, ktoré momentálne definujú trh. Jedným z hlavných týchto…