Družicové pohľady na naše polia

Aj keď sú v poľnohospodárstve metódy diaľkového snímania používané už dlhšiu dobu, v porovnaní s ostatnými oblasťami agronómie ide o relatívne nové postupy. Významnú úlohu zohráva tzv. diaľkový prieskum v lokálne cielenom hospodárení, častejšie označovanom ako precízne poľnohospodárstvo. Sú pritom využívané pokročilé postupy mapovania pozemkov za pomoci geoinformačných technológií pre optimalizáciu hospodárenia na poľnohospodárskej pôde.   Metódy družicového snímania…

Odborná polemika na tému: Koncepcia výroby bioplynu nie je ekonomicky a ekologicky opodstatnená

Produkcia metánu predstavuje biologicky anaeróbny fermentačný proces metanogenézy realizovaný činnosťou viacerých rodov a druhov mikroorganizmov: Methanobacillus, Botryacoceus, Isochrysis, Nanochloropsis, Clostridie, Bacteroidy, Ruccinococcus, druhy Butyrovibrio, Echirichia coli, Bacillus sp. Syntrophobacter, Syntrophomonas a iné. Analogické procesy sa odohrávajú aj vo voľnej prírode najmä v rôznych zamokrených ekosystémoch, močiaroch a mokradiach, ale aj v bachore prežúvavcov. Po prvýkrát pokusy rozpracovania technológie…

STEYR DEMO TOUR 2020 Prešov

Rakúskej značke STEYR sa, napriek zložitej situácii okolo choroby COVID-19, podarilo usporiadať červeno-bielu šou. Slovensko-česká šnúra mala tri zastávky. Jedinou u nás bol Prešov. Za slnečného, no veterného počasia sa tu vďaka spoločnosti Agri CS Slovakia predstavil tím STEYR DEMO TOUR 2020. Akciu otvoril produktový manažér značky pre český a slovenský trh Ing. Zdeněk Musil svojou prezentáciou.…