NAJ Naše pole 2023

Maratón začínajúci získavaním údajov od pestovateľov, pokračujúci ich spracovaním a zosumarizovaním v tabuľkách a uverejnením v ročenke NAJ naše pole, Slovenský CHOV finišoval už dvadsiatykrát slávnostným vyhlasovaním NAJ pestovateľov, NAJ chovateľov a NAJ agromanažérov za…