Koreňová sústava kukurice

Starostlivosť o kukuricu siatu sa sústreďuje prevažne na nadzemnú časť rastliny, s cieľom vytvoriť a udržať dostatočnú listovú plochu ako zdroj fotosyntézy pre produkciu biomasy a úrody. Korene a koreňová sústava sú pojmy často vnímané akosi automaticky. Nepochybne je však tvorba koreňovej sústavy zaujímavá problematika, prebiehajúca od semena až po zrelú rastlinu, i keď voľným okom prakticky neviditeľná.  …