Skrúcanie blizien hybridov kukurice

Vyháňanie blizien a opeľovanie sú kriticky dôležité kroky pri vzniku zrna. Každá opelená blizna môže pridať k úrode jedno zrno – a neopelená blizna je zas strata jedného zrna. Akákoľvek prekážka, stojaca v ceste procesu vyháňania blizien/opeľovania, má preto priamy vplyv na úrody. Medzi prekážky úspešného vyrastania blizien a opeľovania patria faktory ako vplyv  počasia,…