Fragmentácia polí vyžaduje detailný prístup

Jedným z hlavných a často verejne propagovaných zámerov nového vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je zmenšenie veľkostí polí na maximálne 30 ha. Toto opatrenie má do krajiny priniesť viac biodiverzity a zároveň zmierniť negatívne dopady vodnej a veternej erózie. Tento zámer sa síce môže zdať ako relatívne jednoducho realizovateľný, realita je však komplikovanejšia. Správne nastavenie daných opatrení tak,…