Poškodenie ozimných plodín mrazom

Oziminám najviac škodia veľké výkyvy teplôt a suché holomrazy, ktoré spôsobujú vymrazovanie a vysušovanie zamrznutých rastlín sublimáciou. To pre uplynulú zimu nebolo typické, preto je možné, že napriek arktickej zime mnohé porasty prezimovali dobre. Článok prináša najdôležitejšie poznatky o formách poškodenia mrazom a nízkymi teplotami, o možnostiach prevencie, ako aj o východiskách z daného stavu.   Spôsoby poškodenia rastlín nízkymi teplotami sú…

Pestovanie jarnej repky olejky

Zaradenie jarnej repky do osevného postupu znamená pre pestovateľa menší tlak na mechanizáciu a ľudské zdroje. Na svoj rast vyžaduje iba 150 dní, vďaka čomu na ňu nie je vyvíjaný taký infekčný tlak ako na repku ozimnú. Znížené je riziko fómy a hubových ochorení, ale aj výskytu škodcov. Jarná repka bude určite zohrávať neoddeliteľnú úlohu v budúcnosti poľnohospodárstva…

Herbicídny manažment hybridov kukurice

Riziko poškodenia plodín niektorými herbicídmi môže byť u jednotlivých hybridov kukurice rôzne. Vedci DuPont Pioneer vykonávajú výskumné pokusy na posudzovanie reakcie hybridov na herbicídy. Tieto informácie sú poskytované pestovateľom kukurice, aby im pomohli pri manažmente plodín a znižovaní rizika poškodenia herbicídom. Rozsiahle používanie herbicídov vedie k obmene burín, zmenám v zákonitostiach ich výskytu a v…