Janíkovce zamokrená parcela

Sucho strieda zamokrenie

Sucho strieda zamokrenie Koniec augusta bol na západnom Slovensku v znamení výdatných dažďov. Viacerým chotárom v dňoch 25. a 26.8. boli nadelené významné úhrny zrážok. Vo Veľkých Janíkovciach pri Nitre to bolo 63 mm. Niektoré ílovito-hlinité ťažké nivné pôdy sa na krátko zmenili na vodné plochy. Príkladom je aj táto menšia parcela ležiaca v zmienenom…