Najzložitejším rozhodnutím z pohľadu termínu aplikácie a dávky je správne určenie fungicídnej ochrany proti listovým škvrnitostiam.

Intenzívne pestovanie súčasných odrôd ozimnej pšenice

Súčasná odrodová ponuka v kolekcii ozimnej pšenice je veľmi široká a je preto možné povedať, že každý pestovateľ si nájde odrodu podľa svojich špecifických podmienok, požiadaviek a preferencií. Vo väčšine prípadov je dôraz kladený na kvalitatívne parametre odrody, teda ak ide o odrodu potravinársku alebo kŕmnu. Podľa úrovne dosiahnutých parametrov kvality zrna je samozrejme závislá…