O ukončení používania účinnej látky thiacloprid

V Našom poli 02/2020 na strane 72 v správe Schválenie thiaclopridu v EÚ neobnovené, sme nesprávne uviedli termíny, do ktorých bude platiť povolenie na používanie insekticídov s obsahom účinnej látky thiacloprid. Všetkým týmto prípravkom (Biscaya, Bariard, Calypso, Sonido, Proteus) musia členské štáty zrušiť autorizácie najneskôr do 3.8.2020 a dátum najneskoršieho použitia je stanovený na 3.2.2021. Po…