Ochrana plodín proti ohryzu zverou

Prípravok TRICO, ktorého účinnou látkou je ovčí tuk, pôsobí ako repelent svojimi aromatickými a chuťovými látkami. Cielená aplikácia prípravku na mladé kultúry zabezpečí nerušený rast bez zníženia úrodových strát plodín. K prírodnému repelentu je pridané farbivo pre značkovanie. V porastoch repky olejnej, kukurice, sóje a slnečnice aplikujte zriedený prípravok v dávke 15 l/ha v 200 – 300 l vody/ha…

Morenie osiva slnečnice ročnej, maku siateho a ľanu siateho

Jarné olejniny: repka jarná, slnečnica, mak, ľan a sója sú ohrozené pri vzchádzaní množstvom hubových patogénov nachádzajúcich sa v pôde. V tomto roku nastali zmeny vo fungicídnom morení a pribudlo morenie proti škodcom vzchádzajúcich rastlín. Okrem morenia osiva olejnín platia všeobecné zásady prevencie chorôb: vhodná predplodina, odstup pestovania na tom istom pozemku, rešpektovanie pôdnych a poveternostných požiadaviek plodín, odstraňovanie pozberových zvyškov,…