Miešanky na ornej pôde – áno či nie?

Krmoviny tvoria spojivo medzi rastlinnou a živočíšnou produkciou. Zaisťujú výživu prežúvavcov a koní a ich prostredníctvom produkciu animálnych hnojív, ktorých organická hmota je nezastupiteľným zdrojom úrodnosti pôd, najmä orných. Vzhľadom na to, že nie sú klasickou trhovou plodinou, sa dostávajú v mnohých prípadoch na okraj záujmu. Významne je situácia v pestovaní kŕmnych plodín ovplyvnená aj neustále klesajúcimi stavmi hospodárskych zvierat. Z dlhodobého…