Agrorezort hľadá nového šéfa národného výstaviska Agrokomplex

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyhlásilo výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO sídliaceho v Nitre. Výberové konanie bude prebiehať dvoma kolami výberu a uskutoční sa písomnou a ústnou formou. Úspešní uchádzači z prvého kola postúpia do druhého kola výberového konania. Ministerstvo vo výberovom konaní požaduje u nového riaditeľa štátneho podniku…