Nový program platí poľnohospodárom za sekvestráciu uhlíka

Vďaka novému pilotnému programu od spoločnosti Bayer AG môže udržiavanie uhlíka v pôde priniesť ďalší zdroj príjmov. Program sa nazýva Bayer Carbon Initiative a kompenzuje pestovateľov, ktorí udržiavajú uhlík vo svojej pôde, použitím krycích plodín  v období rokov 2020 – 2021. Podľa Lisy Safarianovej, prezidentky spoločnosti Bayer Crop Science North America, môže spoločnosť v najbližších rokoch…