Deň poľa kukurice v Želiezovciach

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Levice v spolupráci so skúšobnou stanicou ÚKSÚP v Želiezovciach zorganizovali začiatkom septembra deň poľa kukurice, na ktorom sa odprezentovalo 66 hybridov s FAO 290 – 570 od 15-tich osivárskych a distribučných spoločností. Prítomných v úvode privítal riaditeľ RPPK Levice Ing. Radoslav Beluš, v krátkosti zhodnotil pestovateľskú sezónu v regióne a zároveň poďakoval PD Pohronský Ruskov za výbornú…

Pretrvávajúci nízky dopyt po zemiakoch

Združenie výrobcov zemiakov zo severo-západnej Európy informovalo o prvých odhadoch úrod pre sezónu 2020.  Očakáva sa, že európska produkcia zemiakov (Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Holandsko a Veľká Británia) bude predstavovať 27, 9 miliónov ton, čo znamená medziročný nárast produkcie o 3,8 % v porovnaní s kampaňou z roku 2019 a o 6,7 % v porovnaní s päťročným priemerom. Tento nárast je odôvodnený…